Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 02.01.2014 2-10-58409 Kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
2. 02.01.2014 2-13-53832 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
3. 02.01.2014 Pakkuja kvalifikatsiooni ja pakkumuse vastavuse kontroll, läbirääkimised, edukaks tunnistamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
4. 02.01.2014 Taotlus (Astlanda Ehitus OÜ y) Menetletud  
5. 02.01.2014 ilma Avaldus (R. I.) Menetletud  
6. 02.01.2014 ilma Avaldus (R. I.) Menetletud  
7. 02.01.2014 ilma Avaldus (V. T.) Menetletud  
8. 02.01.2014 ilma Avaldus (S. D.) Menetletud  
9. 02.01.2014 ilma Avaldus (S. D.) Menetletud  
10. 02.01.2014 ilma Avaldus (S. D.) Menetletud  
11. 02.01.2014 puhkusele lubamine Menetletud  
12. 02.01.2014 2013/18 Päring seoses pärandvara inventuuri läbiviimisega (Narva kohtutäitur Andrei Krek) Menetletud  
13. 02.01.2014 S. Sinitsõni puhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
14. 02.01.2014 Puhkusekäskkiri (Narva Linnaarhiiv) Menetletud  
15. 02.01.2014 hüvituse väljamaksmine Menetletud  
16. 02.01.2014 puhkusele lubamine Menetletud  
17. 02.01.2014 5.3-5/11 Sihtotstarbelised vahendid (detsember 2013.a) (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
18. 02.01.2014 puhkusele lubamine Menetletud  
19. 02.01.2014 puhkusele lubamine Menetletud  
20. 02.01.2014 Tõendi päring (Osaühing Ventklapp) Menetletud  
21. 02.01.2014 ilma Tõendi päring (OÜ Baltexpert) Menetletud  
22. 02.01.2014 kütuse ostmine sõiduki jaoks Menetletud  
23. 02.01.2014 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
24. 02.01.2014 OT-489/3 Teade (AS BCT) Menetletud  
25. 02.01.2014 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
26. 02.01.2014 e-post Päring (Õhtuleht) Menetletud  
27. 02.01.2014 11-4/22 vahendite eraldamisest kontserdi korraldamiseks (Narva Linna Sümfooniaorkester) Menetletud  
28. 03.01.2014 ilma Ettepanekud programmiperioodiks 2014-2020 (Skorohodova Alla) Menetletud  
29. 03.01.2014 7-8.1/13/2055 Kooskõlastuse taotlemine (Eesti Töötukassa) Menetletud  
30. 03.01.2014 avaldus (Narva Paju Kool) Menetletud  
31. 03.01.2014 Riigihanke avatud hankemenetluse korraldamise kooskõlastamine (Narva Linnavalitsuse Riigihanke konkursikomisjon) Menetletud  
32. 03.01.2014 2-13-56196 Vandeadvokaadi seisukoht tsiviilasjas nr 2-13-56196 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
33. 03.01.2014 ilma Taotlus (MTÜ Narva Ühing Leningradi Blokaadi Elanikud) Menetletud  
34. 03.01.2014 e-post Teade pere vägivallast (Sillamäe Linnavalitsus) Menetletud  
35. 03.01.2014 2-13-20424 Kohtumäärus vanema hooldusõiguse piiramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud