Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 31.12.2014 Teabenõue - Linnavara eeskirja muutmisest (Aleksei Mägi - Linnavolikogu liige) Menetletud  
2. 31.12.2014 Teabnõue - Ebaseaduslikest ehitus- ja kaevatöödest Jõesuu tn 78 maa-alal (Aleksei Mägi - Linnavolikogu liige) Menetletud  
3. 31.12.2014 Teabenõue - Hariduse arengukava avalik arutelu (Aleksei Mägi - Linnavolikogu liige) Menetletud  
4. 31.12.2014 Teabenõue - Käoke (Aleksei Mägi - Linnavolikogu liige) Menetletud  
5. 31.12.2014 E-post Teatis isiku osakonnast lahkumise kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
6. 31.12.2014 1-24/ Taotlus isikule abi osutamiseks ja õendusepikriis (SA Narva Haigla) Menetletud  
7. 31.12.2014 2.1-8/204019-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
8. 31.12.2014 2.1-8/204021-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
9. 31.12.2014 2.1-8/204163-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
10. 31.12.2014 2.1-8/204248-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
11. 31.12.2014 2.1-8/206181-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
12. 31.12.2014 2-14-53149 Kohtumäärused hagita menetluse algatamisest ja esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
13. 31.12.2014 6871/2014 Lapse toimiku üleandmine ja päring alaealise lapse perekonna kohta (As kommune Barneverntjenesten (Norra)) Menetletud  
14. 31.12.2014 7.PT-5/22560-1 Alaealiste laste elukoha päring (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Menetletud  
15. 31.12.2014 2.1-8/206219-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
16. 31.12.2014 12-1/2014/4537-1 Korrigeeritud Piirkonna konkurentsivõime tugevdamise programmi tabelid (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
17. 31.12.2014 2.1-8/204035-3 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
18. 31.12.2014 2.1-8/204016-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
19. 31.12.2014 2.1-8/204020-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
20. 31.12.2014 2.1-8/199050-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
21. 31.12.2014 2.1-8/204026-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
22. 31.12.2014 2-14-58219 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
23. 31.12.2014 2-14-11638 Kohtumäärus avaldusest loobumise vastuvõtmise ja menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
24. 31.12.2014 2.1-8/204275-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
25. 31.12.2014 2.1-8/204028-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
26. 31.12.2014 2.1-8/204032-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
27. 31.12.2014 2.1-8/204243-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
28. 31.12.2014 2.1-8/206768-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
29. 31.12.2014 2.1-8/204012-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
30. 31.12.2014 7.2-2.3/4984-4 Haldusmenetluse lõpetamine (Päästeamet Ida Päästekeskus Tuleohutuskontrolli büroo) Menetletud  
31. 31.12.2014 9/11435 Projekt ELR-LSP6 (Estonia-Latvia-Russia Cross Border Cooperation Programme) Menetletud  
32. 31.12.2014 Kohtukutse (Viru Maakohus) Menetletud  
33. 31.12.2014 9-3/2014/4532-1 Narva Lastekodu tegevuse lõpetamise kooskõlastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
34. 30.12.2014 Avaldus (Jelena Šelepanova) Menetletud  
35. 30.12.2014 Kaaskiri (TÜ Merelähedane) Menetletud