Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
106. 29.12.2014 O.Tšerjomuškina vaba päev (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
107. 29.12.2014 2-14-53165 Teade tõendi vastu võtmata jätmisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
108. 29.12.2014 V.Kaju puhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
109. 29.12.2014 12-1/2014/4484-1 Ida-Viru maakonna arengukava 2014-2020 uuendamine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
110. 29.12.2014 puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
111. 29.12.2014 Taotlus (MTÜ Lauluklubi Ehho) Menetletud  
112. 29.12.2014 Päring (OÜ Geneva) Menetletud  
113. 29.12.2014 Finantseerimise tellimus (Rahandusamet) Menetletud  
114. 29.12.2014 6-9/17 vahendite eraldamisest tänavaplaadide vahetamiseks (Narva Lasteaed Tareke) Menetletud  
115. 23.12.2014 eelarve assigneeringute muutmine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
116. 23.12.2014 sihtfinantseerimise kasutamata osa tagastamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
117. 23.12.2014 sihtfinantseerimise kasutamata osa tagastamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
118. 23.12.2014 sihtfinantseerimise kasutamata osa tagastamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
119. 23.12.2014 6-9/18 Taotlus (Narva Lasteaed Tareke) Menetletud  
120. 23.12.2014 Taotlus (Narva Lasteaed Tareke) Menetletud  
121. 23.12.2014 Kriminaalmenetluse lõpetamise põhistamata määrus (Viru Ringkonnaprokuratuur) Menetletud  
122. 23.12.2014 2.1-4/205195-1 Teade (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
123. 23.12.2014 eelarve assigneeringute muutmine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
124. 23.12.2014 Saatekiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
125. 23.12.2014 kütuse ostmine sõiduki jaoks (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
126. 23.12.2014 Taotlus (AS Empower) Menetletud  
127. 23.12.2014 2014.aasta finantsdistsipliini tagamise meetemete täitmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
128. 23.12.2014 J.Golubeva puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
129. 23.12.2014 Taotlus (Tatjana Jatskova) Menetletud  
130. 23.12.2014 ilma Taotlus (OÜ Reacilvia) Menetletud  
131. 23.12.2014 2014.a sihtfinantseerimise eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
132. 23.12.2014 Eelarveartiklite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
133. 22.12.2014 2.1-8/199529-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
134. 22.12.2014 2-14-34301 Kohtumäärus hagimenetluse üleandmise kohta (Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja) Menetletud  
135. 22.12.2014 2-11-17144 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
136. 22.12.2014 2-11-2811 Kohtumäärus vea parandamise kohta kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
137. 22.12.2014 1371 Teade isikule abi osutamiseks (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
138. 22.12.2014 2-13-23504 Kohtumäärus menetluse lõpetamise kohta (Harju Maakohus Tartu mnt kohtumaja) Menetletud  
139. 22.12.2014 2-14-61643 Puudutatud isiku seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
140. 22.12.2014 Projekteerimistingimuste taotlus (OÜ Shinok) Menetletud