Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
281. 18.12.2014 G.Zaitsevi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
282. 18.12.2014 Avaldus (OÜ Ida Takso) Menetletud  
283. 18.12.2014 Vaba päeva lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
284. 18.12.2014 2.1-8/199535-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
285. 18.12.2014 N.Orava puhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
286. 18.12.2014 O-KK/95 Teatis-taotlus (Päästeameti Ida Päästekeskus) Menetletud  
287. 18.12.2014 Ühendkoori moodustamisest (Narva Koorikool) Menetletud  
288. 18.12.2014 Avaldus (Sergei Nefedov) Menetletud  
289. 18.12.2014 2-10-42065 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
290. 18.12.2014 2-10-61448 Määratud esindaja arvamus ja eestkostja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
291. 18.12.2014 2-14-59842 Kohtumäärus menetluse peatamisest kaheks kuuks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
292. 18.12.2014 E-post Hoolekandeteenuse pakkumine alates 01.11.2014.a (MTÜ Vahtra Hooldemaja) Menetletud  
293. 18.12.2014 2-19/20 vahendite eraldamisest konkursil osalemiseks (Narva Koorikool) Menetletud  
294. 18.12.2014 4-14-7501 Kohtukutse kohtuistungile (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
295. 18.12.2014 2-14-53282 Kohtumäärus avalduse osalise rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
296. 18.12.2014 avaldus õpetajate suhtes (Narva Lasteaed Käoke) Menetletud  
297. 18.12.2014 2-14-59289 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
298. 18.12.2014 1.2-12/134 Järelepärimine isiku perekonna kohta (Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus) Menetletud  
299. 18.12.2014 Personalikäskkiri (Narva Linnakantselei) Menetletud  
300. 18.12.2014 O-MK/6 Teatis-taotlus (Päästeameti Ida Päästekeskus) Menetletud  
301. 18.12.2014 O-JK/2 Teatis-taotlus (Päästeameti Ida Päästekeskus) Menetletud  
302. 18.12.2014 Uute arvutite soetamisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
303. 18.12.2014 O-JK/3 Teatis-taotlus (Päästeameti Ida Päästekeskus) Menetletud  
304. 18.12.2014 19-2.2/1920 Pöördumine (Vaivara Vallavalitsus) Menetletud  
305. 18.12.2014 2-14-56160 Avalduse tagasivõtmisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
306. 18.12.2014 e-post Järelpärimine (Jaak Allik - Riigikogu) Menetletud  
307. 18.12.2014 V 8-2/14/27614-2 Kaebuse edastatmine (Keskkonnaamet) Saadetud  
308. 18.12.2014 7.2-6.3/685-5 Ettekirjutuse täitmise tähtaja pikendamine ja sunniraha hoiatus (Päästeamet Ida Päästekeskus Tuleohutuskontrolli büroo) Menetletud  
309. 18.12.2014 Tõendi päring (OÜ Elektroservis) Menetletud  
310. 18.12.2014 Personalikäskkiri (Narva Linnakantselei) Menetletud  
311. 18.12.2014 108 Kiri (OÜ Gulib) Menetletud  
312. 18.12.2014 finantseerimise tellimine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
313. 18.12.2014 e-post Palume infot (Rahandusministeerium) Menetletud  
314. 18.12.2014 7.2-3.3/13280-2 Teabenõue (Päästeameti Ida Päästekeskus) Menetletud  
315. 18.12.2014 ilma Taotlus (KÜ Tiimanni 13) Menetletud