Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 17.12.2014 K.Pavlovi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
2. 14.07.2014 7-1.10/21 kasutatud monitoride eraldamine (Narva Keskraamatukogu) 13.08.2014  
3. 02.04.2014 e-post Kohalike omavalitsuste toetus ühistranspordile 2013. aastal (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
4. 28.07.2014 84 Liitumisdokumendid nr 84, A.Puskini park (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
5. 27.05.2014 6-3/14/3192-2 Projekti ¤Narva Meremeeste 'Klubi hoonete kompleksi renoveerimine ja sisustamine¤ muudatuste kooskõ (Haridus- ja Teadusministeerium) Menetletud  
6. 29.04.2014 rahvusvahelisel vene keele olümpiaadil osalemise kohta (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Menetletud  
7. 28.07.2014 7.2-2.3/1193-5 Täpsustus ettekirjutuse tähtaegade kohta (Ida Päästekeskuse Tuleohutuskontrolli büroo) Menetletud  
8. 09.06.2014 V6-6/14/5110-17 Victoria bastioni müürivalgustuse kohta (Keskkonnaamet) Menetletud  
9. 22.07.2014 08.04.2013 käskkirja nr 1.1-6/3253 muutmine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
10. 19.12.2014 15-4/14-00293/095 1 (E20) Tallinn-Narva Peeterristi-Tõrvajõe teelõigu jalgtee projekteerimistingimused (Maanteeamet) Menetletud  
11. 03.07.2014 10. klassi vastuvõtmise kontroll (Narva linna koolid ja gümnaasiumid) Menetletud  
12. 30.06.2014 1.1-16/72 10.klassi komplekteerimise kohta (Narva Täiskasvanute Kool) Menetletud  
13. 07.08.2014 15.11.2014 kontsert (Narva Koorikool) Menetletud  
14. 22.01.2014 2013 a eelarveandmik koos seletuskirjaga (Rahandusamet) Menetletud  
15. 17.03.2014 2013 a majandusaasta aruanne (Rahandusamet) Menetletud  
16. 05.02.2014 2013-2014.a. eelarvetest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
17. 03.01.2014 2013.a raamatupidamiskirjendites kasutatud tegelikke kulude bilansikontode revisjoni läbiviimine Menetletud  
18. 02.06.2014 e-post 2013.a tellitud reklaam (Riigikontroll) Menetletud  
19. 04.02.2014 2013.a. raamatupidamise aastaaruande auditist (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
20. 17.01.2014 2013.a.detsembri sihtfinantseerimise eelarve (Rahandusamet) Menetletud  
21. 20.01.2014 2013.aasta IV kvartalis saadud sihtotstarbeliste laekumiste eelarve muutmisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
22. 17.03.2014 2013.majandusaasta aruanne (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
23. 27.01.2014 2014 Maxima laatade graafik (OÜ AECETIA) Menetletud  
24. 01.10.2014 2014 aasta kulude eelarve muutmine (Rahandusamet) Menetletud  
25. 05.06.2014 2014 eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmise graafiku muutmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
26. 20.03.2014 2014 eelarve suurendamisest riigieelarveliste eraldiste osas (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
27. 11.03.2014 2014 eelarve suurendamisest riigieelarveliste toetuse osas (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
28. 17.03.2014 2014 eelarves määratud laenude kasutamise sihtotstarvete sõnastuse osaliselt täpsustamisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
29. 14.10.2014 2014 III kvartalis tehtud sihtotstarbeliste laekumiste eelarve muutmisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
30. 30.09.2014 2014 kulueelarve muutmise loendi esitamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
31. 20.03.2014 2014 kulueelarve muutmisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
32. 02.09.2014 2014 kulueelarve suurendamisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
33. 29.08.2014 2014 kulueelarve suurendamisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
34. 25.08.2014 2014 kulueelarve suurendamisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
35. 24.03.2014 2014 kulueelarve suurendamisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud