Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 31.12.2014 E-post Teatis isiku osakonnast lahkumise kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
2. 31.12.2014 2-14-58219 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
3. 31.12.2014 2-14-11638 Kohtumäärus avaldusest loobumise vastuvõtmise ja menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
4. 30.12.2014 5.2-26/13036 Finantseerimise tellimus - jaanuar 2015.a (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
5. 29.12.2014 E-post Avaldaja täpsustatud avaldus koos lisadega (Advokaadibüroo Lillo ja Lõhmus) Menetletud  
6. 29.12.2014 2-12-36278 Kohtumäärus määruse tegemise aja edasilükkamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
7. 29.12.2014 2-14-53165 Teade tõendi vastu võtmata jätmisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
8. 22.12.2014 2-14-34301 Kohtumäärus hagimenetluse üleandmise kohta (Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja) Menetletud  
9. 22.12.2014 2-11-17144 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
10. 22.12.2014 2-11-2811 Kohtumäärus vea parandamise kohta kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
11. 22.12.2014 2-13-23504 Kohtumäärus menetluse lõpetamise kohta (Harju Maakohus Tartu mnt kohtumaja) Menetletud  
12. 22.12.2014 2-14-61643 Puudutatud isiku seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
13. 22.12.2014 2-14-61643 Määratud esindaja seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
14. 22.12.2014 2-14-60856 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
15. 22.12.2014 7-1-2-880-14 Kohtumäärus isiku määruskaebuse menetlusse võtmata jätmise kohta (Riigikohus Tsiviilkolleegium) Menetletud  
16. 19.12.2014 2-13-53832 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
17. 19.12.2014 2-14-60998 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
18. 19.12.2014 2-14-59705 Kohtumäärus isikute avalduse rahuldamisest ja lapsele erieestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
19. 18.12.2014 2-10-42065 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
20. 18.12.2014 2-10-61448 Määratud esindaja arvamus ja eestkostja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
21. 18.12.2014 2-14-59842 Kohtumäärus menetluse peatamisest kaheks kuuks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
22. 18.12.2014 E-post Hoolekandeteenuse pakkumine alates 01.11.2014.a (MTÜ Vahtra Hooldemaja) Menetletud  
23. 18.12.2014 2-14-53282 Kohtumäärus avalduse osalise rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
24. 18.12.2014 2-14-59289 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
25. 18.12.2014 Uute arvutite soetamisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
26. 16.12.2014 2-14-60856 Määratud esindaja seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
27. 16.12.2014 2-14-53165 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
28. 15.12.2014 2-14-62221 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse taotluse osalisest rahuldamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
29. 15.12.2014 2-14-60856 Advokaadi seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
30. 12.12.2014 2-14-62221 Määratud esindaja arvamus isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
31. 12.12.2014 2-14-55187 Eestkostja seisukoht avaldaja 21.11.2014.a arvamusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
32. 12.12.2014 2-14-55187 Isiku avaldus lapse esindaja taandamisest ja uue esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
33. 12.12.2014 2-14-55187 Eestkostja seisukoht avaldaja 12.11.2014.a arvamusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
34. 12.12.2014 2-14-52761 Kohtumäärus avaldusest loobumise vastuvõtmisest ja menetluse lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
35. 12.12.2014 2-14-56160 Puudutatud isiku vastus avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud