Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
106. 30.10.2014 2-11-10100 Kohtumäärus eestkostemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
107. 29.10.2014 2-14-59842 Kohtumäärused hagita menetluse algatamisest, esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
108. 28.10.2014 75 Avaldus politseisse alaealise kasvandiku suhtes (Narva Lastekodu) Menetletud  
109. 28.10.2014 2-13-56718 Kohtumäärus isiku avalduse läbivaatamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
110. 28.10.2014 2-14-54029 Kohtumäärus järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
111. 27.10.2014 2-11-2811 Kohtumäärus vea parandamisest kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
112. 27.10.2014 2-14-58968 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
113. 27.10.2014 2-12-36278 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse taotluse osaliselt rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
114. 27.10.2014 2-14-52884 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
115. 27.10.2014 2-10-25577 Kohtumäärus eestkostemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
116. 23.10.2014 1-14-6835 Kohtumäärused karistuse määramisest ja kohtuotsuses vigade parandamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
117. 23.10.2014 2-14-15517 Kohtumäärus eestkostja määruskaebuse rahuldamata jätmise kohta (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
118. 23.10.2014 2-14-54128 Kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
119. 23.10.2014 2-14-56978 Puudutatud isiku arvamus isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
120. 22.10.2014 2-08-13569 Kohtumäärus eestkostja avalduse rahuldamisest ja uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
121. 22.10.2014 2-10-16684 Kohtumäärus eestkostja avalduse rahuldamisest ja uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
122. 22.10.2014 2-11-39146 Kohtumäärus eestkostja avalduse rahuldamisest ja uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
123. 22.10.2014 S00269184 Suunamiskiri ja nimekiri rehabilitatsiooniteenuste kohta (Sotsiaalkindlustusameti Narva klienditeenindus) Menetletud  
124. 22.10.2014 1-3/306 Teatis lapse külastamise kohta (Kohtla-Nõmme Lastekodu) Menetletud  
125. 22.10.2014 4-1/1866-2 Töövaidluskomisjoni istungi kutse (Tööinspektsioon) Menetletud  
126. 22.10.2014 5.3-5/10589 Aruanne toetuste väljamaksmise kohta seisuga 30.09.2014.a (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
127. 21.10.2014 2-14-57205 Kohtumäärus menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
128. 21.10.2014 2-10-61499 Kohtumäärus eestkostja avalduse rahuldamisest ja uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
129. 21.10.2014 2-10-55221 Kohtumäärus eestkostja avalduse rahuldamisest ja uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
130. 21.10.2014 2-11-2811 Kohtumäärus eestkostja avalduse rahuldamisest ja uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
131. 21.10.2014 2-10-61091 Kohtumäärus eestkostja avalduse rahuldamisest ja uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
132. 21.10.2014 2-10-53038 Kohtumäärus eestkostja avalduse rahuldamisest ja uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
133. 21.10.2014 2-13-6669 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
134. 21.10.2014 2-11-10726 Kohtumäärus eestkostemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
135. 20.10.2014 2-14-17421 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
136. 20.10.2014 2-11-45 Kohtumäärus isiku määruskaebuse rahuldamata jätmise kohta (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
137. 20.10.2014 2-14-58968 Määratud esindaja seisukoht alaealiste laste suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
138. 16.10.2014 2-14-16298 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
139. 16.10.2014 2-14-1854 Kohtumäärus menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
140. 15.10.2014 537 Maksegraafik kliendi võlgnevuse likvideerimiseks (SA Alutaguse Hoolekeskus) Menetletud