Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
141. 14.10.2014 2-11-6717 Kohtumäärus eestkostja avalduse rahuldamisest ja uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
142. 14.10.2014 2-14-17844 Kohtumäärus alaealise lapse määratud esindaja määruskaebuse osalisest rahuldamisest (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
143. 14.10.2014 2-14-58866 Kohtumäärused hagita menetluse algatamisest, ekspertiisi määramisest, esialgse õiguskaitse kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
144. 13.10.2014 2-10-8749 Kohtumäärus järelvalvemenetluse lõpetamises kohtuasjas nr 2-10-8749 (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
145. 13.10.2014 3.1-1.1/160091-4 Teade korrarikkumise toime pannud lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
146. 09.10.2014 2-11-17144 Vastus kohtunõudele tsiviilasjas nr 2-11-17144 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
147. 09.10.2014 2-14-57575 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
148. 08.10.2014 Taotlus (Rahandusamet) Menetletud  
149. 08.10.2014 2-14-53075 Kohtumäärus eestkostja avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
150. 07.10.2014 2-14-54890 Avaldaja täiendav arvamus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
151. 06.10.2014 1-8/312 Pöördumine koostöö tõhustamiseks (Kaagvere Erikool Emajõe õppekeskus) Menetletud  
152. 06.10.2014 Taotlus vahendite ümberpaigutamise kohta (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
153. 06.10.2014 2-14-58219 Kohtumäärtus avalduse menetlusse võtmisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
154. 06.10.2014 3.1-1.1/157614-2 Teade korrarikkumise toime pannud ja/või abi vajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
155. 02.10.2014 607/4.1 Pärimismenetluse algatamise kohta alaealise suhtes (Narva notar Tatjana Boitsova) Menetletud  
156. 01.10.2014 2-14-15273 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
157. 01.10.2014 2-14-57205 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
158. 30.09.2014 Finantseerimise tellimus (Rahandusamet) Menetletud  
159. 30.09.2014 2-10-65154 Kohtumäärus eestkoste ja järelvalvemenetluse lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
160. 30.09.2014 2.1-7/158131-1 Teade korrarikkumise toime pannud lapse kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Põhja prefektuur) Menetletud  
161. 29.09.2014 3.2-1.4/152266-3 Teade alaealise poolt korrarikkumise juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
162. 29.09.2014 1-24/ Taotlus surnud isiku matmise korraldamiseks (SA Narva Haigla) Menetletud  
163. 26.09.2014 7-2/14/1882-1 Kinnipeetava isiku vabanemisest teavitamine (Harku ja Murru Vangla) Menetletud  
164. 26.09.2014 2-10-63826 Kohtumäärus eestkostja avalduse rahuldamisest ja uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
165. 26.09.2014 2-11-8816 Kohtumäärus eestkostja avalduse rahuldamisest ja uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
166. 26.09.2014 2-06-38327 Kohtumäärus eestkostemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
167. 26.09.2014 2-14-16412 Kohtumäärus eestkostja avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
168. 25.09.2014 2-1-11424 Kohtumäärus eestkostja avalduse rahuldamisest ja uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
169. 25.09.2014 2-14-56324 Advokaadi esitatud arvamus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
170. 24.09.2014 2-14-53149 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamisest ja eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
171. 23.09.2014 Käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
172. 19.09.2014 2-14-54821 Kohtumäärus isiku taotluse esialgse õiguskaitse rakendamiseks rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
173. 19.09.2014 2-14-53038 Määratud esindaja arvamus alaealise lapse suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
174. 19.09.2014 2-11-9937 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
175. 19.09.2014 2-11-9937 Kohtumäärus hagita menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud