Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
176. 19.09.2014 2-09-29178 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamisest ja eestkostja ametiaja pikendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
177. 19.09.2014 2-11-45 Puudutatud isiku seisukoht, määratud esindaja seisukoht isiku määruskaebusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
178. 19.09.2014 2-14-57575 Kohtumäärus hagita menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
179. 19.09.2014 2-14-54029 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest ja eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
180. 17.09.2014 2-14-15273 Määratud esindaja arvamus isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
181. 17.09.2014 2-14-54910 Vastus avaldaja 05.09.2014 teatele selgitustega (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
182. 17.09.2014 9 Otsus riikliku matusetoetuse määramise taotluse lahendamisest (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Menetletud  
183. 17.09.2014 2-14-53470 Kohtumäärus menetluse lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
184. 15.09.2014 2-13-58531 Kohtumäärus vanema hooldusõiguse piiramiseks alaealise lapse suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
185. 12.09.2014 2-14-54910 Teade suhtlemist korraldava kohtumääruse rikkumise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
186. 12.09.2014 2-14-55421 Advokaadi seisukoht tsiviilasjas nr 2-14-55421 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
187. 11.09.2014 2-14-53143 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest ja uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
188. 11.09.2014 2-14-15517 Kohtumäärus vea parandamisest kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
189. 11.09.2014 2-10-56910 Kohtumäärus erinõude määrus tsiviilasjas nr 2-10-56910 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
190. 10.09.2014 2-14-53149 Advokaadi seisukoht tsiviilasjas nr 2-14-53149 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
191. 10.09.2014 2-11-28818 Advokaadi seisukoht tsiviilasjas nr 2-11-28818 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
192. 09.09.2014 17 TA25.1-2/14601-2 Rehabilitatsiooniplaani täiendus (Sotsiaalkindlustusameti Tartu klienditeenindus) Menetletud  
193. 09.09.2014 2-14-52677 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
194. 09.09.2014 2-14-15517 Kohtumäärus määratud esindaja määruskeabuse rahuldamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
195. 09.09.2014 8 Otsus matusetoetuse kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Menetletud  
196. 09.09.2014 5.3-5/8981 Narva linna Sotsiaalabiameti eelarve vähendamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
197. 08.09.2014 2-14-55421 Ekspertiisi akt isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
198. 08.09.2014 2-14-17844 Teade alaealisele lapsele määratud esindaja määruskaebuse edastamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
199. 04.09.2014 2-14-54821 Määratud esindaja seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
200. 03.09.2014 2-13-43025 Kohtumäärus eestkostja avalduse läbivaatamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
201. 03.09.2014 2-09-3372 Kohtumäärus avalduse rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
202. 02.09.2014 2-14-52761 Määratud esindaja seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
203. 01.09.2014 1132119 Otsus puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta (Sotsiaalkindlustusameti Narva klienditeenindus) Menetletud  
204. 01.09.2014 Ilma Teade alaealise lapse perekonna kohta (SA Ida-Viru Keskhaigla) Menetletud  
205. 01.09.2014 3.1-1.1/140647-2 Teade korrarikkumise toime pannud lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
206. 01.09.2014 3.1-1.1/140641-2 Teade korrarikkumise toime pannud lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
207. 01.09.2014 3.1-1.1/140633-2 Teade korrarikkumise toime pannud lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
208. 29.08.2014 2-12-3023 Kohtumäärus järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
209. 28.08.2014 2-14-55421 Kohtumäärus hagita menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
210. 28.08.2014 5.3-5/8577 Taotlus tulude ja kulude eelarve suurendamisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud