Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
211. 27.08.2014 2-10-50165 Kohtumäärus eestkostemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
212. 27.08.2014 2-11-10639 Kohtumäärus eestkostemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
213. 27.08.2014 2-13-12948 Kohtumäärus isiku määruskaebuse rahuldamata jätmise kohta (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
214. 27.08.2014 2-14-54910 Puudutatud isiku vastus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
215. 26.08.2014 2-13-49410 Kohtumäärus isikute avalduste lahendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
216. 25.08.2014 1910 Lapsega suhtlemise kord (Kohtutäitur Krista Järvet) Menetletud  
217. 25.08.2014 2-14-3781 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest tsiviilasjas nr 2-14-3781 (Ida-Viru Maavalitsuse kantselei rahvastiku toimingute talitus, Narva talitus) Menetletud  
218. 21.08.2014 2-14-15148 Kohtumäärus vanemate ühise hooldusõiguse lõpetamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
219. 21.08.2014 2-14-55524 Vandeadvokaadi seisukoht tsiviilasjas nr 2-14-55524 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
220. 21.08.2014 2-10-56310 Kohtumäärus eestkostja ametist vabastamine ja uue eestkostja määramine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
221. 15.08.2014 Eestkostja aruanne tsiviilasjas nr 2-12-3525 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222. 13.08.2014 ilma Teade (AS BCT) Menetletud  
223. 11.08.2014 2-14-54910 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
224. 11.08.2014 2-14-55508 Kohtumäärus hagita menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
225. 11.08.2014 2-14-55508 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
226. 08.08.2014 2-14-55524 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
227. 08.08.2014 2-14-55524 Kohtumäärus hagita menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
228. 08.08.2014 2.1-7/130666-1 Märgukiri MTÜ kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
229. 08.08.2014 E-post Informatsioon isiku kohta (Tallinna Lastekodu Ema ja lapse turvakodu) Menetletud  
230. 05.08.2014 2-14-55328 Kohtumäärus tahtest olenematu ravi kohaldamise jätkamisest (Tartu Maakohus Tartu Kohtumaja) Menetletud  
231. 05.08.2014 2-10-67028 Kohtumäärus menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
232. 05.08.2014 7.-2/26636-1 Kinnipeetava isiku vabanemisest teavitamine (Viru Vangla) Menetletud  
233. 01.08.2014 2-14-52884 Määratud esindaja seisukoht ja puudutatud isiku nõusolek (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
234. 01.08.2014 2-14-53445 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
235. 01.08.2014 2-14-53445 Kohtumäärus hagita menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
236. 29.07.2014 2-14-15956 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamisest ja eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
237. 29.07.2014 2-09-3372 Ekspertiisiakt isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
238. 28.07.2014 2-14-53615 Kohtumäärused hagita menetluse algatamisest ja esindaja määramisest, ekspertiisi määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
239. 28.07.2014 2-14-54921 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamisest ja tahtest olenematu ravi alustamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
240. 25.07.2014 2-13-47521 Puudutatud isiku teine seisukoht ja taotlused (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
241. 25.07.2014 2-14-54521 Kohtumäärus riigi õigusabi andmisest keeldumise kohta (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Menetletud  
242. 25.07.2014 2-14-16201 Kohtumäärus taotluse osaliselt rahuldamisest ja esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
243. 25.07.2014 5.3-5/7444 Taotlus loa saamiseks arvutitehnika ostmiseks (Narva Linnakantselei) Menetletud  
244. 23.07.2014 7-2/25453-1 Kinnipeetava isiku vabanemisest teavitamine (Viru Vangla) Menetletud  
245. 23.07.2014 E-post Juhtumikirjeldused kliendi suhtes (AS Hoolekandeteenused Erastvere Kodu) Menetletud