Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
246. 22.07.2014 5.3-5/7369 Vahendite ümberpaigutamise taotlus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
247. 22.07.2014 1-14-5852 Isiku määruskaebus kohtumäärusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
248. 22.07.2014 2-08-86095 Kohtumäärus eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
249. 22.07.2014 E-post Dokumendid kliendi kohta (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
250. 22.07.2014 5.3-5/7337 Toetuste väljamaksmise kohta seisuga 30.06.2014.a (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
251. 22.07.2014 5.3-5/7336 Reservfondist vahendite eraldamise aruanne (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
252. 21.07.2014 5.3-5/7291 Narva linna Sotsiaalabiameti 2014.a kulude eelarve täitmise I poolaasta aruanne (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
253. 21.07.2014 5.3-5/7289 Narva linna Sotsiaalabiameti 2014.a I poolaasta eelarvearuanne (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
254. 21.07.2014 5.3-5/7288 Narva linna Sotsiaalabiameti eelarveandmik (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
255. 21.07.2014 2-11-58455 Kohtumäärus eestkostemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
256. 21.07.2014 2-13-18733 Kohtumäärus järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
257. 16.07.2014 2-14-16140 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest ja alaealisele isikule eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
258. 15.07.2014 5.3-5/7146 Sihtotstarbelised vahendid (mai-juuni 2014.a) (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
259. 15.07.2014 2-14-54285 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise pikendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
260. 14.07.2014 2-14-54285 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamisest ja tahtest olenematu ravi kohaldamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
261. 14.07.2014 2-14-54244 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest keeldumise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
262. 11.07.2014 066/2014/535 Kohtutäituri otsus kaebuse rahuldamises (Andrei Krek Kohtutäituribüroo) Menetletud  
263. 10.07.2014 2-14-53143 Puudutatud isiku esindaja arvamus tsiviilasjas nr 2-14-53143 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
264. 10.07.2014 1-14-5853 Kohtumäärus alaealise erikooli paigutamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
265. 10.07.2014 Vastus järelepärimisele (Jekaterina Kazakova) Menetletud  
266. 09.07.2014 2-11-45 Kohtumäärus isiku avalduse läbivaatamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
267. 09.07.2014 1-14-5852 Kohtumäärus alaealise suunamiseks erikooli (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
268. 09.07.2014 2-14-52627 Kohtumäärus isikute avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
269. 09.07.2014 2-14-17420 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
270. 08.07.2014 2-14-16140 Isiku poolt esitatud avaldus alaealise lapse suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
271. 08.07.2014 2-14-16140 Määratud esindaja seisukoht avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
272. 08.07.2014 1-14-5799 Kohtumäärus alaealise lapse suunamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
273. 08.07.2014 2-14-54029 Kohtumäärus taotluse rahuldamisest esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
274. 07.07.2014 2-14-51745 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
275. 07.07.2014 2-14-53165 Määratud esindaja arvamus avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
276. 07.07.2014 2-14-14630 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
277. 07.07.2014 2-14-14598 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
278. 07.07.2014 2-14-53825 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
279. 07.07.2014 2-14-16110 Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-14-16110 avalduse rahuldamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
280. 07.07.2014 2-14-11736 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest kohtuasjas nr 2-14-11736 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud