Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
281. 03.07.2014 2-14-10922 Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-14-10922 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
282. 03.07.2014 2-09-13235 Kohtumäärus vea parandamise kohta kohtumääruses (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
283. 03.07.2014 2-14-3318 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
284. 01.07.2014 2-14-53568 Kohtumäärus isiku suhtes ravi korraldamine (Tartu Maakohus Tartu Kohtumaja) Menetletud  
285. 30.06.2014 2-09-13235 Kohtumäärus eestkoste ja eestkostja aja pikendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
286. 30.06.2014 2-11-62696 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamisest ja eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
287. 30.06.2014 2-14-53282 Kohtumäärus taotluse esialgse õiguskaitse rakendamisest rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
288. 30.06.2014 2-14-53282 Määratud esindaja seisukoht avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
289. 30.06.2014 2-08-82482 Kohtumäärus eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
290. 27.06.2014 5.3-5/6448 Finantseerimise prognoos (august 2014.a) (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
291. 27.06.2014 5.2-26/6447 Finantseerimise tellimus (juuli 2014.a) (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
292. 26.06.2014 2-08-72393 Kohtumäärus eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
293. 26.06.2014 1028830037/2024080402 Otsused alaealisele isikule elamisloa andmisest (Politsei-ja Piirivalveamet Kodakondsus- ja Migratsiooniosakond) Menetletud  
294. 26.06.2014 2-13-33310 Kohtumäärus isiku määruskaebuse rahuldamata jätmise kohta (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
295. 19.06.2014 2-14-53143 Kohtumäärus menetluse algatamisest, esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
296. 19.06.2014 2-14-53282 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
297. 19.06.2014 2-08-84664 Kohtumäärus eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
298. 19.06.2014 7-1/2162-1 Kinnipeetava isiku vabanemisest teavitamine (Tartu Vangla) Menetletud  
299. 19.06.2014 2-14-11920 Kohtumäärus vea parandamise kohta kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
300. 19.06.2014 1-11-7195 Kohtumäärus alaealise lapse viibimise tähtaja pikendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
301. 18.06.2014 2-14-53038 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
302. 16.06.2014 2-14-53165 Kohtumäärused avalduse menetlusse võtmisest ja esialgse õiguskaitse kohaldamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
303. 16.06.2014 2-14-16129 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamisest ja eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
304. 16.06.2014 2-10-67052 Kohtumäärus avalduse rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
305. 16.06.2014 2-09-19855 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest tsiviilasjas nr 2-09-19855 (Viru Maakohus) Menetletud  
306. 16.06.2014 2-14-11920 Kohtumäärus alaealisele lapsele eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
307. 12.06.2014 7-2/14/1306-1 Teade kinnipeetava isiku vabanemisest (Harku ja Murru Vangla) Menetletud  
308. 12.06.2014 2-14-18002 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest keeldumise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
309. 12.06.2014 2-14-16129 Kohtumäärus eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
310. 10.06.2014 2-08-45711 Kohtumäärus eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
311. 09.06.2014 2-14-16351 Kohtumäärus avalduse osaliselt rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
312. 09.06.2014 2-09-16834 Kohtumäärus eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
313. 09.06.2014 2-14-16351 Kohtumäärus määruse kuulutamise aja edasilükkamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
314. 06.06.2014 2-08-84664 Kohtumäärus ajutise eestkostja määramisest, esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
315. 05.06.2014 5.3-5/5667 Kulude eelarve muudatused (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud