Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
316. 04.06.2014 2-11-836 Kohtumäärus eestkoste lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
317. 04.06.2014 2.1-8/95284-1 Teade abivajavate laste kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
318. 03.06.2014 2-14-13087 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
319. 03.06.2014 E-post Teade kliendi paigutamisest keeldumise kohta (Sõmera Hooldekodu) Menetletud  
320. 02.06.2014 2-14-15956 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
321. 02.06.2014 2-14-16298 Määratud esindaja arvamus avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
322. 30.05.2014 5.2-26/5430 Finantseerimise tellimus (juuni 2014.a) (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
323. 29.05.2014 2-11-45 Kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
324. 27.05.2014 2-13-47404 Kohtumäärus eestkoste ja eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
325. 27.05.2014 1.1-16/87142-1 Nõupidamise 16.05.2014.a protokoll (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
326. 26.05.2014 2-13-12432 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
327. 26.05.2014 2-08-86095 Kohtumäärus eestkostja ametist vabastamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
328. 26.05.2014 E-post Teatis kliendi surma kohta (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
329. 26.05.2014 2-13-53160 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
330. 23.05.2014 2-10-25588 Kohtumäärus määruskaebuse rahuldamise kohta (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
331. 22.05.2014 Isiku ööpäevaringsel erihooldusteenusel viibinud aja kohta (AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus) Menetletud  
332. 22.05.2014 2-14-17420 Lisadokument kohtuasjas nr 2-14-17420 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
333. 22.05.2014 2-14-3084 Kohtumäärus isiku avaldusest loobumise vastuvõtmise kohta ja menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
334. 21.05.2014 2-13-45106 Kohtumäärus isiku avalduse osaliselt rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
335. 19.05.2014 2-08-84664 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus) Menetletud  
336. 14.05.2014 2-14-16140 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamiseks taotluse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
337. 14.05.2014 2-14-16140 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
338. 12.05.2014 2-10-56460 Kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
339. 09.05.2014 2-13-20424 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta tsiviilasjas nr 2-13-20424 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
340. 06.05.2014 E-post Teade kliendi surma ja matmise korraldamise kohta (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
341. 05.05.2014 5.3-5/4373 Taotlus eelarvest vahendite eraldamisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
342. 05.05.2014 5.3-5/4368 Reservfondist eraldamise taotlus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
343. 02.05.2014 2-14-18002 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamiseks taotluse rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
344. 30.04.2014 2-13-38418 Kohtumäärus -avaldus alaealise lapse hooldusõiguse üleandmiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
345. 30.04.2014 2-13-16756 Kohtumäärus avaldusest loobumise vastuvõtmisest ja menetluse lõpetamine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
346. 24.04.2014 2-10-56174 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
347. 24.04.2014 2-11-5306 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
348. 24.04.2014 2-14-3084 Avaldaja arvamus alaealise lapse kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
349. 22.04.2014 2-10-47980 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
350. 22.04.2014 2-11-19417 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud