Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
351. 22.04.2014 7.-2/14628-1 Kinnipeetava isiku vabanemisest teavitamine (Viru Vangla) Menetletud  
352. 22.04.2014 7-2/14624-1 Kinnipeetava isiku vabanemisest teavitamine (Viru Vangla) Menetletud  
353. 22.04.2014 7-2/14214-1 Kinnipeetava isiku vabanemisest teavitamine (Viru Vangla) Menetletud  
354. 22.04.2014 Toetuste väljamaksmise graafiku muutmine (Rahandusamet) Menetletud  
355. 21.04.2014 puudub Puudega lapse toetusest (Sotsiaalkindlustusamet Rakvere büroo) Menetletud  
356. 21.04.2014 2-11-47882 Tõendite esitamine isiku poolt (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
357. 21.04.2014 2-13-38418 Kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
358. 21.04.2014 2-14-16351 Kohtumäärused esialgse õiguskaitse rakendamisest ja hagita menetluse algatamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
359. 21.04.2014 177 Teade isikute elukoha andmete muutmisest (Narva Linnavalitsuse Elanikkonna registreerimise büroo) Menetletud  
360. 17.04.2014 2-14-16298 Kohtumäärus hagita menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
361. 17.04.2014 2-14-16298 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamisest taotluse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
362. 16.04.2014 2-10-52537 Eestkostja ametiaja pikendamise menetlus (Viru Maakohus) Menetletud  
363. 14.04.2014 Ilma Dokumendid alaealise lapse kohta komisjoni jaoks (Narva-Jõesuu SOS lasteküla Eesti ühing) Menetletud  
364. 14.04.2014 2-14-12184 Seisukoht tsiviilasjas nr 2-14-12184 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
365. 11.04.2014 2-10-56460 Määratud esindaja seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
366. 11.04.2014 2-08-8248 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
367. 11.04.2014 2-11-62696 Kohtumäärus esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
368. 11.04.2014 2-14-3084 Kohtumäärus esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
369. 09.04.2014 2.1-4/61818-1 Teatis matmise korraldamiseks (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
370. 08.04.2014 Sihtotstarbelised vahendid (Rahandusamet) Menetletud  
371. 08.04.2014 544 Päring lastekodust lahkuvate isikute kohta (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
372. 08.04.2014 9-2/2014/1547-2 Asenduskoduteenuse halduslepingu lõpetamisest (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
373. 07.04.2014 2-13-33310 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
374. 07.04.2014 Ilma Iseloomustus ja tõend alaealise lapse suhtes (Narva-Jõesuu SOS lasteküla Eesti ühing) Menetletud  
375. 03.04.2014 2-08-72393 Kohtumäärus vea parandamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
376. 03.04.2014 2-13-6669 Eksperthinnangud kinnistute kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
377. 02.04.2014 2-13-56521 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
378. 02.04.2014 2.1-8/52034-2 Infokiri politseijaoskonnast alaealise lapse perekonna kohta (Sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi (Narva osakond)) Menetletud  
379. 01.04.2014 2-11-45 Alaealise lapse esindaja arvamus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
380. 31.03.2014 Finatseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
381. 31.03.2014 2-13-29334 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
382. 31.03.2014 2-13-48735 Kohtumäärus kompromissi kinnitamisest ja menetluse lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
383. 28.03.2014 7-2/11182-1 Kinnipeetava isiku vabanemisest teavitamine (Viru Vangla) Menetletud  
384. 28.03.2014 2-09-13235 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus) Menetletud  
385. 28.03.2014 2-14-2407 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud