Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
36. 11.12.2014 Ilma Teatis hinnatõusu kohta alates 01.01.2015.a (MTÜ Lille Turvakodu) Menetletud  
37. 11.12.2014 2-14-60998 Määratud esindaja seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
38. 11.12.2014 2-14-60998 Ekspertiisi akt isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
39. 11.12.2014 2-14-58525 Kohtumäärus isikule eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
40. 10.12.2014 2-14-62109 Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-14-62108 (Tartu Maakohus Tartu Kohtumaja) Menetletud  
41. 09.12.2014 2-14-61978 Ajutise eestkostja arvamus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
42. 09.12.2014 2-14-60072 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse tühistamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
43. 05.12.2014 2-14-58668 Määratud esindaja arvamus isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
44. 05.12.2014 2-14-61978 Kohtumäärused avalduse menetlusse võtmisest, esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
45. 05.12.2014 2-14-56034 Kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
46. 04.12.2014 19 Otsus riikliku matusetoetuse väljamaksmisest keeldumise kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Menetletud  
47. 04.12.2014 18 Otsus riikliku matusetoetuse määramisest keeldumise kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Menetletud  
48. 03.12.2014 2-09-38513 Kohtumäärus eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
49. 03.12.2014 2-14-16581 Kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
50. 03.12.2014 2-14-53615 Kohtumäärus eestkostemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
51. 02.12.2014 EHK-1/202 Dokumendid isiku suhtes (AS Hoolekandeteenused Sillamäe Kodu) Menetletud  
52. 02.12.2014 2-10-46402 Kohtumäärus vea parandamisest kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
53. 01.12.2014 2-14-58668 Ekspertiisiakt isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
54. 01.12.2014 2-10-46402 Kohtumäärus eestkostja avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
55. 01.12.2014 2-14-57062 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
56. 28.11.2014 Reserfondist vahendite eraldamise taotlus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
57. 27.11.2014 2-10-42065 Ekspertiisi akt isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
58. 27.11.2014 2-10-42065 Määratud esindaja seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
59. 27.11.2014 2-14-57435 Kohtumäärus kompromissi kinnitamise ja menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
60. 27.11.2014 2-14-61326 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamisest (Harju Maakohus Tartu mnt kohtumaja) Menetletud  
61. 26.11.2014 2-14-60998 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
62. 26.11.2014 2-14-58668 Määratud esindaja arvamus isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
63. 26.11.2014 2-13-53832 Määratud esindaja arvamus isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
64. 25.11.2014 2-11-17144 Ekspertiisiotsused isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
65. 25.11.2014 2-11-17144 Prokuratuuri vastus menetluse kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
66. 24.11.2014 2-14-55187 Avaldaja arvamus eestkostja arvamusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
67. 20.11.2014 2-14-55421 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
68. 20.11.2014 2-14-56324 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
69. 20.11.2014 2-11-62462 Kohtumäärus järelevalvemenetluse lõpetamisest ja hooldusõiguste taastamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
70. 19.11.2014 2-11-17144 Politsei vastus menetluse kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud