Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
386. 28.03.2014 2-14-1077 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
387. 27.03.2014 2-08-84664 Kohtumäärus menetluse algatamisest eestkostja ametiaja pikendamiseks (Viru Maakohus) Menetletud  
388. 27.03.2014 2-09-13235 Kohtumäärus menetluse algatamisest eestkostja ametiaja pikendamiseks (Viru Maakohus) Menetletud  
389. 27.03.2014 1-13-1703 Kohtumäärus taotluse lapse viibimise tähtaja pikendamisest rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
390. 27.03.2014 2-13-45314 Kohtumäärus avaldaja taotluse rahuldamisest ja vea parandamisest tsiviilasjas nr 2-13-45314 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
391. 27.03.2014 7-2/10748-1 Kinnipeetava isiku vabanemisest teavitamine (Viru Vangla) Menetletud  
392. 24.03.2014 Riigilõivu tasumisest (EV Suursaatkond Berliinis) Menetletud  
393. 24.03.2014 2-14-7515 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
394. 24.03.2014 2-8/9433-2 Vastus selgitustaotlusele kinnipeetava kohta (Viru Vangla) Menetletud  
395. 20.03.2014 7-2/10093-1 Kinnipeetava isiku vabanemisest teavitamine (Viru Vangla) Menetletud  
396. 20.03.2014 2-10-56910 Määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
397. 19.03.2014 2-14-11638 Kohtumäärus vanema hooldusõiguse äravõtmisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
398. 18.03.2014 2-14-11638 Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-14-11638 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
399. 17.03.2014 2013 a majandusaasta aruanne (Rahandusamet) Menetletud  
400. 17.03.2014 2-10-56910 Kohtupsühhiaatriaekspertiisi akt isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
401. 17.03.2014 2-10-56910 Määratud eestkostja seisukoht eestkostetava isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
402. 17.03.2014 2-13-45314 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
403. 17.03.2014 2-13-56196 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
404. 14.03.2014 2-13-56881 Puudutatud isikute seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
405. 14.03.2014 2-11-47882 Advokaadi seisukoht taotlusele hagi läbivaatamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
406. 14.03.2014 2-11-47882 Määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
407. 13.03.2014 2-14-3686 Kohtumäärus isiku avaldusest loobumise kohta, menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
408. 13.03.2014 2-13-37839 Kohtumäärus vea parandamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
409. 13.03.2014 EHK-1/93 Hinnangud isiku suhtes (AS Hoolekandeteenused Erastvere Kodu) Menetletud  
410. 11.03.2014 2-14-1038 Kohtumäärus seisukoha esitamises esitatud avalduse osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
411. 10.03.2014 2-13-57637 Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-13-57637 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
412. 10.03.2014 5.1-29/18 Õpilase iseloomustus (Narva Paju Kool) Menetletud  
413. 10.03.2014 Saksamaal viibiva isiku suhtes (EV Suursaatkond Berliinis-Anneli Sooba konsul) Menetletud  
414. 06.03.2014 2-13-43629 Kohtumäärus eestkoste seadmise menetluse lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
415. 05.03.2014 2-13-12948 Avaldaja vastus 10.02.2014.a kohtunõudele (OÜ Sven Sillar Advokaadibüroo) Menetletud  
416. 04.03.2014 E-post Statsionaarsed epikriisid isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
417. 04.03.2014 5.3-5/2082 Sihtotstarbelised vahendid (jaanuar ja veebruar 2014.a) (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
418. 03.03.2014 2-10-47980 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
419. 03.03.2014 2-10-61070 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
420. 28.02.2014 2-13-6669 Kohtunõue avaldajale hinnangute esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud