Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
71. 18.11.2014 2-14-56978 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
72. 18.11.2014 2-10-16687 Kohtumäärus eestkostja avalduse rahuldamisest ja uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
73. 18.11.2014 2-10-59877 Kohtumäärus eestkostja avalduse rahuldamisest ja uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
74. 18.11.2014 2.1-14/70 Teade õpilase kohta (Narva 6. Kool) Menetletud  
75. 17.11.2014 Finatseerimise prognoos (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
76. 14.11.2014 2-14-55187 Avaldaja seisukoht advokaadi seisukohale (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
77. 14.11.2014 2-14-55187 Avaldaja arvamus eestkostja seisukohale (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
78. 14.11.2014 2-14-60683 Kohtumäärused isiku taotluse menetlusse võtmisest ja taotluse rahuldamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
79. 14.11.2014 579 Vara hoiusel või arveldusarvel arestimise akti edastamine (SA Alutaguse Hoolekeskus) Menetletud  
80. 12.11.2014 2-14-59586 Kohtumäärus avaldusest loobumise vastuvõtmisest ja menetluse lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
81. 12.11.2014 2-14-53468 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
82. 12.11.2014 2-14-54910 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse tühistamisest kohtu algatusel (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
83. 10.11.2014 2-14-57575 Määratud esindaja seisukoht isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
84. 10.11.2014 2-14-9593 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
85. 10.11.2014 2-14-53825 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
86. 07.11.2014 2-14-55529 Vandeadvokaadi arvamus tsiviilasjas nr 2-14-55529 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
87. 07.11.2014 3.1-1.1/174276-3 Teade korrarikkumise toime pannud lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
88. 07.11.2014 2.1-3/180179-1 Teade laste ema käitumise kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
89. 06.11.2014 2015 aasta eelarve lisataotlus (Rahandusamet) Menetletud  
90. 06.11.2014 Finantseerimise tellimus (Rahandusamet) Menetletud  
91. 05.11.2014 ilma Hinnapakkumine konkursil (OÜ Šekonar) Menetletud  
92. 04.11.2014 2-11-7686 Kohtumäärus eestkostja avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
93. 04.11.2014 2-14-12184 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
94. 04.11.2014 2-14-8997 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
95. 04.11.2014 2.1-7/178228-1 Teade alaealise lapse süüteo kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Põhja prefektuur) Menetletud  
96. 03.11.2014 238 Hinnapakkumine konkursis (AS Vant) Menetletud  
97. 03.11.2014 2-14-54282 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
98. 03.11.2014 2-14-16997 Kohtumäärus puudutatud isiku kaasamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
99. 03.11.2014 2-10-46402 Määratud esindaja seisukoht eestkostja avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
100. 03.11.2014 2-14-54128 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamisest ja isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
101. 03.11.2014 2-14-59971 Kohtumäärus menetluse algatamisest täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
102. 31.10.2014 2-12-46676 Kohtumäärus isiku kinnisesse asutusse paigutamine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
103. 31.10.2014 2-11-28818 Kohtumäärus eestkoste pikendamisest tsiviilasjas nr 2-11-28818 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
104. 31.10.2014 2-09-35035 Kohtumäärus täisealisele isikule eestkoste pikendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
105. 30.10.2014 2-11-47882 Kohtumäärus isiku avalduse otsustusõiguse kohta rahuldamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud