Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 02.01.2015 2.1-8/204036-3 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
2. 02.01.2015 2-11-35745 Kohtumäärus eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamisest (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
3. 02.01.2015 2-12-36278 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta tsiviilasjas nr 2-12-36278 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
4. 02.01.2015 10.PIS-2/54037 Päring alaealise lapse kasvatamisega tegeleva isiku kohta (Sotsiaalkindlustusamet Kohtla-Järve büroo) Menetletud  
5. 02.01.2015 e-post Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutliku arengu meetme määruse eelnõu (Siseministeerium) Menetletud  
6. 02.01.2015 2.1-8/204266-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
7. 02.01.2015 e-post Taotlus (Narva Keeltelütseum) Menetletud  
8. 02.01.2015 töötähtaja muutmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
9. 02.01.2015 töölepingu lõpetamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
10. 05.01.2015 Avaldus (Vladimir Rabotinski) Menetletud  
11. 05.01.2015 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
12. 05.01.2015 2.1-8/102-1 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
13. 05.01.2015 O.Tšerjomuškina teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
14. 05.01.2015 Meeldetuletus (A. Tšuhljajev - linnavolikogu liige) Menetletud  
15. 05.01.2015 2014/11 Päring (Andrei Krek Kohtutäituribüroo) Menetletud  
16. 05.01.2015 järelevalvemenetluse alustamisest (Tööinspektsioon) Menetletud  
17. 05.01.2015 3-1/01 vahendite eraldamisest kalandri soetamiseks (Narva Lasteaed Pingviin) Menetletud  
18. 05.01.2015 3-1/02 vahendite eraldamisest kuivati soetamiseks (Narva Lasteaed Pingviin) Menetletud  
19. 05.01.2015 1-15/1 Mänguväljaku paigaldamisest (Narva Lasteaed Kaseke) Menetletud  
20. 05.01.2015 Projekteerimistingimuste taotlus (KÜ Kreenholmi 6-10-12) Menetletud  
21. 05.01.2015 Projekteerimistingimuste taotlus (KÜ Kreenholmi 6-10-12) Menetletud  
22. 05.01.2015 Projekteerimistingimuste taotlus (KÜ Kreenholmi 6-10-12) Menetletud  
23. 05.01.2015 Projekteerimistingimuste taotlus (KÜ Narva Tallinna mnt 11) Menetletud  
24. 05.01.2015 NEV/35443 Avaldus (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
25. 05.01.2015 Projekteerimistingimuste taotlus (KÜ Tallinna mnt 15) Menetletud  
26. 05.01.2015 Taotlus (KÜ Oru 15) Menetletud  
27. 05.01.2015 Taotlus (Pronina Jana,Zeljukanov Sergei) Menetletud  
28. 05.01.2015 Avaldus (Koponev Ivan) Menetletud  
29. 05.01.2015 Teabenõue (Mercell Estonia OÜ) Menetletud  
30. 05.01.2015 Avaldus (OÜ Ida Takso) Menetletud  
31. 05.01.2015 Avaldus (OÜ Ida Takso) Menetletud  
32. 05.01.2015 1-6/893-1 Siseministri käskkirja eelnõu kooskõlastamiseks esitamine (Siseministeerium) Menetletud  
33. 05.01.2015 Avaldus (Ossinovski Jevgeni) Menetletud  
34. 05.01.2015 2-1-8/204024-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
35. 05.01.2015 Avaldus (KÜ Narva-Vahtra 2A) Menetletud