Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
12356. 08.01.2015 finantseerimise tellimine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
12357. 08.01.2015 2-14-54968 Kohtumäärus eestkostetava nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12358. 08.01.2015 2014.a. riigieelarve (Rahandusamet) Menetletud  
12359. 08.01.2015 7.2-2.3/2767-12 Haldusmenetluse lõpetamine (Päästeamet Ida Päästekeskus Tuleohutuskontrolli büroo) Menetletud  
12360. 08.01.2015 Narva linna haljasalade hooldustööd (Tamara Luigas - Linnavolikogu liige) Menetletud  
12361. 08.01.2015 Teenistuslähetus/töölähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
12362. 08.01.2015 Sihtotstarbelised vahendid (Rahandusamet) Menetletud  
12363. 08.01.2015 1.1-2/4 munitsipaalkorteri eraldamisest (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Menetletud  
12364. 08.01.2015 Taotlus (OÜ EFTEN SPV16) Menetletud  
12365. 08.01.2015 Avaldus (OÜ Seti Takso) Menetletud  
12366. 07.01.2015 3.1-1/518-1 Järelepärimine sotsiaaltöötaja arvamuse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
12367. 07.01.2015 Ettepanek ebaseaduslike käskkirjade kehtetuks tunnistamisest (Narva Linnavolikogu liikmed) Menetletud  
12368. 07.01.2015 Taotlus (OÜ Agrus Construction Company) Menetletud  
12369. 07.01.2015 Taotlus (Feveiski Nikolai) Menetletud  
12370. 07.01.2015 Taotlus (KÜ Kevade 11) Menetletud  
12371. 07.01.2015 3.1-1.1/460-1 Järelepärimine sotsiaaltöötaja arvamuse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
12372. 07.01.2015 Avaldus (OÜ Sõprade Takso) Menetletud  
12373. 07.01.2015 2-14-62971 Kohtumäärus seisukoha esitamisest lapsevanema suhtlemiskorra kindlaksmääramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12374. 07.01.2015 Taotlus (Subotkevich Valentina) Menetletud  
12375. 07.01.2015 2-11-18034 Kohtumäärus eestkostja avalduse rahuldamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12376. 07.01.2015 2-12-46676 Kohtumäärus vea parandamises tekstis nr 2-12-46676 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12377. 07.01.2015 Teabenõue - teenistusliku järelvalve aktide esitamisest (Aleksei Mägi - Linnavolikogu liige) Menetletud  
12378. 07.01.2015 Kaaskiri (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
12379. 07.01.2015 2.1-8/190-1 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
12380. 07.01.2015 Taotlus (Eduard East) Menetletud  
12381. 07.01.2015 2-14-61978 Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-14-61978 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12382. 07.01.2015 Taotlus (Gulnara Paal) Menetletud  
12383. 07.01.2015 Käskkiri (ALPA raamatupidamine) Menetletud  
12384. 07.01.2015 Järelepärimine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
12385. 07.01.2015 V.Lutuse teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
12386. 07.01.2015 KV03 Taotlus (OÜ Zoroaster) Menetletud  
12387. 07.01.2015 Taotlus (Narva Vesi AS) Menetletud  
12388. 07.01.2015 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
12389. 07.01.2015 Taotlus (Kultuuriosakond) Menetletud  
12390. 07.01.2015 Projekteerimistingimuste taotlus (Petrotšenko Juri) Menetletud