Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
12496. 05.01.2015 T.Bogdanova puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
12497. 05.01.2015 Teabenõue (Mercell Estonia OÜ) Menetletud  
12498. 05.01.2015 töötajate töötuskindlustusmaksete kinnipidamise korra kontroll (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
12499. 05.01.2015 aasta lõpu andmete kajastamine bilansivälistel kontodel (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
12500. 05.01.2015 V. Petrova munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamisest (A. Pimahova) Menetletud  
12501. 05.01.2015 2-14-58219 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest pärandist loobumiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12502. 05.01.2015 Finantseerimise tellimus (Rahandusamet) Menetletud  
12503. 05.01.2015 7.2-3.3/13256-2 Heakskiidu andmisest keeldumine (Päästeameti Ida Päästekeskus) Menetletud  
12504. 05.01.2015 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
12505. 05.01.2015 Avaldus (KÜ Daumani 16) Menetletud  
12506. 05.01.2015 7.2-3-3/13347-2 Heakskiidu andmisest keeldumine (Päästeameti Ida Päästekeskus) Menetletud  
12507. 05.01.2015 Võla tasumise kohta (LazerGames OÜ) Menetletud  
12508. 05.01.2015 7.2-3.3/13257-2 Heakskiidu andmisest keeldumine (Päästeameti Ida Päästekeskus) Menetletud  
12509. 05.01.2015 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
12510. 05.01.2015 M. Laasma töölähetus (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
12511. 05.01.2015 asjaajamise üleandmine-vastuvõtmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
12512. 05.01.2015 direktori ülesannetest vabastamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
12513. 05.01.2015 töölepingu sõlmimine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
12514. 05.01.2015 asjaajamise üleandmine-vastuvõtmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
12515. 05.01.2015 töölepingu sõlmimine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
12516. 05.01.2015 töölepingu lõpetamine Menetletud  
12517. 05.01.2015 parkimislubade väljastamise kohta (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
12518. 05.01.2015 Teenistuslähetus (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
12519. 05.01.2015 sõidukite kütuse jääkide ja läbisõidumõdukite näitude inventuur (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
12520. 05.01.2015 Puhkusekäskkiri (Narva Linnaarhiiv) Menetletud  
12521. 02.01.2015 2.1-8/204036-3 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
12522. 02.01.2015 2-11-35745 Kohtumäärus eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamisest (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
12523. 02.01.2015 2-12-36278 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta tsiviilasjas nr 2-12-36278 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12524. 02.01.2015 10.PIS-2/54037 Päring alaealise lapse kasvatamisega tegeleva isiku kohta (Sotsiaalkindlustusamet Kohtla-Järve büroo) Menetletud  
12525. 02.01.2015 e-post Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutliku arengu meetme määruse eelnõu (Siseministeerium) Menetletud  
12526. 02.01.2015 2.1-8/204266-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
12527. 02.01.2015 e-post Taotlus (Narva Keeltelütseum) Menetletud  
12528. 02.01.2015 töötähtaja muutmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
12529. 02.01.2015 töölepingu lõpetamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud