Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
176. 23.12.2015 Töölähetus N.Smelova (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
177. 23.12.2015 Parkimiskaartide väljastamisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
178. 23.12.2015 Ehitusteatiste menetlus tähtaegade pikendamine (Päästeamet) Menetletud  
179. 23.12.2015 1.11-19/469-13 Riigihanke „Narva jõe patrullraja projekteerimine“ (Politsei-ja Piirivalveamet) Menetletud  
180. 23.12.2015 7.2-3.3/22879-2 Kooskõlastuse andmisest keeldumine (Päästeamet) Menetletud  
181. 23.12.2015 ilma Tõendi päring (Riigi Kinnisvara AS) Menetletud  
182. 23.12.2015 2-3-2/199 Taotlus (SA Narva Muuseum) Menetletud  
183. 23.12.2015 Avaldus-kaebus (Balt Ehitusprojekt UÜ) Menetletud  
184. 23.12.2015 Käskkiri (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
185. 23.12.2015 Küsimused (Ajaleht Maaleht) Menetletud  
186. 23.12.2015 V6-5/15/27314-2 Vastus (Keskkonnaamet) Menetletud  
187. 23.12.2015 8-2/2015/4094-1 Maareformi käigus maade munitsipaalomandisse taotlemine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
188. 23.12.2015 Ettekirjutuse täitmise kohta (Päästeamet Ida Päästekeskus Tuleohutuskontrolli büroo) Menetletud  
189. 23.12.2015 Teatis (Subotkevich Valentina) Menetletud  
190. 23.12.2015 T.Zelenjajeva tasustamata puhkus (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
191. 23.12.2015 I.Koltakova tasustamata puhkus (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
192. 23.12.2015 7.2-2.3/23271-1 Teatis kavandatava haldusakti kohta (Päästeamet) Menetletud  
193. 23.12.2015 õpilaskoha maksumus (Maardu Linnavalitsus) Menetletud  
194. 23.12.2015 Käskkiri (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
195. 22.12.2015 A.Veevo teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
196. 22.12.2015 Taotlus (OÜ Eesti Ühistuliising) Menetletud  
197. 22.12.2015 ilma Valimiskomisjoni protokoll nr 8 (Narva linna valimiskomisjon) 21.01.2016  
198. 22.12.2015 Teatis (Andrei Vorobjov) Menetletud  
199. 22.12.2015 Sihtfinantseeringu lepingu hüvitamisest (Narva Vesi AS) Menetletud  
200. 22.12.2015 Taotlus (KÜ Tiimanni 6) Menetletud  
201. 22.12.2015 Avaldus (KÜ Tiimanni 6) Menetletud  
202. 22.12.2015 Puude lõikus (Irina Yurkova) Menetletud  
203. 22.12.2015 Riigilõivu tagastamine (OÜ Euroekspert Grupp) Menetletud  
204. 22.12.2015 Avaldus (OÜ Euroekspert Grupp) Menetletud  
205. 22.12.2015 ilma Tõendi päring (Spes Ehital OÜ) Menetletud  
206. 22.12.2015 Asendaja määramine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
207. 22.12.2015 Maareformi käigus maade munitsipaalomandisse taotlemine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
208. 22.12.2015 lepingu pikendamine (OÜ Irmari) Menetletud  
209. 22.12.2015 5.3-5/12356 Taotlus eelarve suurendamisest - sihtotstarbelised laekumised (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
210. 22.12.2015 5.3-5/12355 Sihtotstarbelised vahendid (oktoober-november 2015.a) (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud