Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
246. 21.12.2015 Personalikäskkiri (Narva Linnakantselei) Menetletud  
247. 21.12.2015 A.Golubevi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
248. 21.12.2015 T.Tammiste teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
249. 21.12.2015 Dokumentide esitamine (Marina Kudrjavtseva) Menetletud  
250. 21.12.2015 Linnavara mahakandmiseks komisjoni moodustamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
251. 21.12.2015 Taotlus (SA Narva Muuseum) Menetletud  
252. 21.12.2015 130 Pärna tn 29 ehitusprojekti kooskõlastamisest (FIE Lolita Zastrožinova) Menetletud  
253. 21.12.2015 Riigihanke hinnapakkumiste läbivaatamiseks komisjoni moodustamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
254. 21.12.2015 Lai tn 36 eelprojekti kooskõlastamine (Balt Ehitusprojekt UÜ) Menetletud  
255. 21.12.2015 Personalikäskkiri (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
256. 21.12.2015 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
257. 21.12.2015 Eelarveartiklite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
258. 21.12.2015 Taotlus (KÜ Rakvere 73) Menetletud  
259. 21.12.2015 eelarve assigneeringute muutmisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
260. 21.12.2015 Taotlus (Citypluss OÜ) Menetletud  
261. 21.12.2015 töölepingu lõpetamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
262. 21.12.2015 töölepingu lõpetamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
263. 21.12.2015 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
264. 21.12.2015 Taotlus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
265. 21.12.2015 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
266. 21.12.2015 parkimislubade väljastamisest (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
267. 21.12.2015 1.1-18/2617 Pingviin tegevusloa muutmine (Ida-Virumaa Veterinaariakeskus) Menetletud  
268. 21.12.2015 Linnavolikogu otsuste edastamine (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
269. 21.12.2015 Personalikäskkiri (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
270. 18.12.2015 ilma Pakkumine (AS Civitta Eesti) Menetletud  
271. 18.12.2015 Seminari läbiviimise toetamisest (Aiandusühistute Liit MTÜ) Menetletud  
272. 18.12.2015 Taotlus (AÜ ANIL) Menetletud  
273. 18.12.2015 N.Šibalova puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
274. 18.12.2015 2.1-3/35366-2 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
275. 18.12.2015 2.1-3/34954-2 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
276. 18.12.2015 2.1-3/35081-3 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
277. 18.12.2015 2-10-61838 Kohtumäärus eestkostja avalduse rahuldamisest ja eestkoste pikendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
278. 18.12.2015 2-15-16081 Kohtumäärus eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
279. 18.12.2015 E-post Teade esindusõiguse lõppemise kohta tsiviilasjades nr 2-14-54910 ja 2-15-11427 (OÜ Advokaadibüroo HETA) Menetletud  
280. 18.12.2015 1.1-19/166 kontoritehnika üleandmisest (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Menetletud