Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 18.03.2015 Abi juriidilistes küsimustes (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
2. 14.05.2015 E.Easti teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
3. 06.07.2015 Ehitiste ja planeeringute kooskõlastamise kohustus riigikaitseliste ehitiste piiranguvööndis (Kaitseministeerium) 05.08.2015  
4. 02.02.2015 G.Zaitsevi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
5. 08.10.2015 2-15-9506 Isikule määratud sotsiaaltoetuste kohta (M.G.) (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
6. 21.04.2015 20-3/15-00224/024 lastele ekskursioonibusse tellimise kohta (Maanteeamet) Menetletud  
7. 09.03.2015 ilma Õigusalase teenuste osutamine (Narlex Advokaadibüroo) Menetletud  
8. 05.10.2015 1.1-19/155 Õpilase koolikülastusest (Narva Paju Kool) Menetletud  
9. 27.08.2015 Otsus 19-2/44 (Sotsiaalkindlustusamet Rakvere büroo) Menetletud  
10. 26.06.2015 7.2-3.3/12201-2 Projekti heakskiidust keeldumine (Ida Päästekeskus) Menetletud  
11. 22.01.2015 riigieelarvest täiendavate vahendite eraldamisest (Narva Eesti Gümnaasium) Saadetud  
12. 04.11.2015 Teenistus/töölähetus A.Veevo, N.Smelova, M.Sazonov, N.Petrova (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
13. 15.05.2015 Töölerakendamine puhkepäeval (Narva Linnakantselei) Menetletud  
14. 18.12.2015 V 9-4/15/20876-6 Välisõhu saasteloa edastamine (Keskkonnaamet) Menetletud  
15. 17.08.2015 2-15-11031 Vandeadvokaadi seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
16. 15.05.2015 "Määruse "Liiklusohutuse auditeerimise tingimused ja nõuded auditi tegemisele" eelnõu" kooskõlastami (Eesti Linnade Liidu büroo) Menetletud  
17. 29.10.2015 2-14-53165 15.12.2014.a kohtumääruse resolutsiooni täpsustus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
18. 16.03.2015 2014 a majandusaasta aruanne (Rahandusamet) Menetletud  
19. 20.04.2015 2014.a majandusaasta aruandest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
20. 14.04.2015 2014.a majandusaasta aruandest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
21. 05.01.2015 2014.a raamatupidamiskirjendites kasutatud tegelikke kulude bilansikontode revisjoni läbiviimine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
22. 08.01.2015 2014.a. riigieelarve (Rahandusamet) Menetletud  
23. 06.01.2015 2014.a. sihtotstarbeliste toetuste andmete esitamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
24. 29.04.2015 2014.aasta majandusaasta aruandest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
25. 30.09.2015 2015 a eelarve muutmine (Rahandusamet) Menetletud  
26. 04.05.2015 2015 a kulude eelarve muutmine (Rahandusamet) Menetletud  
27. 15.07.2015 2015 aasta allasutuste aruanned tehtud töö kohta (Narva LV Kultuuriosakonna allasutused) Saadetud  
28. 21.01.2015 2015 eelarve eelnõu suurendamisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
29. 29.12.2015 1.1-19/225 2015 eelarve kohta (Narva Paju Kool) Menetletud  
30. 30.09.2015 2015 eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmise graafiku muutmisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
31. 27.10.2015 2015 eelarve lisas 4 kajastatavate toetuste väljamaksmise graafiku muutmisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
32. 27.04.2015 2015 eelarve suurendamisest riigieelarveliste toetuse osas (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
33. 13.01.2015 2015 eelarvesse täiendavate vahendite eraldamisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
34. 18.03.2015 2015 eelarvest täiendavate vahendite eraldamisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
35. 13.10.2015 2015 III kvartalis saadud sihtotstarbeliste laekumiste eelarve suurendamisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud