Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 31.12.2015 2-15-7560 Teade lastele määratud esindaja määruskaebuse edastamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
2. 31.12.2015 2.1-3/38814-1 Teade korrarikkumise toime pannud lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
3. 31.12.2015 2-10-62984 Määratud esindaja arvamus isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
4. 31.12.2015 2-10-62984 Ekspertiisi akt isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
5. 31.12.2015 2-10-49548 Ekspertiisi akt isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
6. 31.12.2015 2-15-1750 Isiku muudetud avaldus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
7. 31.12.2015 66 Teade hinna muutmisest alates 01.01.2016.a (SA Sillamäe Haigla) Menetletud  
8. 31.12.2015 2-15-13855 Kohtumäärus 25.02.2016.a kohtuistungi tühistamisest ja isiku avalduse rahuldamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
9. 30.12.2015 2-15-11427 Kohtumäärus isiku avalduse läbivaatamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
10. 30.12.2015 2-15-13074 Eestkostja kandidaadi seisukoht (Grandman Law Firm advokaadibüroo) Menetletud  
11. 30.12.2015 2-15-10440 Avaldaja seisukoht Narva linna, lapse advokaadi ja lapse vanema seisukohale (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12. 30.12.2015 2-15-3442 Määratud esindaja määruskaebus 22.12.2015.a kohtumäärusele (OÜ Anti Aasmaa Advokaadibüroo) Menetletud  
13. 30.12.2015 E-post Teaded laste vahejuhtumite kohta (Tallinna Laste Turvakeskus) Menetletud  
14. 29.12.2015 2-15-19263 Kohtumäärused esindaja määramisest ja esialgse õiguskaitse pikendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
15. 29.12.2015 2-10-9403 Kohtumäärus eestkoste ja eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
16. 29.12.2015 7-2/15/2646-15 Kinnipeetava isiku vabanemisest teavitamine (Harku ja Murru Vangla) Menetletud  
17. 29.12.2015 2-15-19263 Kohtumäärused taotluse menetlusse võtmisest ja esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
18. 28.12.2015 2-10-16684 Kohtumäärus eestkoste ja eestkoste järelvalvemenetluse lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
19. 28.12.2015 2-15-11598 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
20. 23.12.2015 3.1-1.1/39775-1 Väärteomenetluse lõpetamise määrus (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
21. 23.12.2015 3.1-1.1/39776-1 Väärteomenetluse lõpetamise määrus (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
22. 23.12.2015 2-15-14942 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
23. 23.12.2015 2-15-8832 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
24. 23.12.2015 2-11-9991 Kohtunõue isikule toitjakaotuspensioni määramise ja maksmise kohta (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Menetletud  
25. 23.12.2015 2-15-16279 Isiku volitatud esindaja seisukohad (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
26. 23.12.2015 2-15-19072 Kohtumäärused esindaja määramisest ja esialgse õiguskaitse pikendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
27. 22.12.2015 5.3-5/12356 Taotlus eelarve suurendamisest - sihtotstarbelised laekumised (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
28. 22.12.2015 5.3-5/12355 Sihtotstarbelised vahendid (oktoober-november 2015.a) (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
29. 22.12.2015 2-13-53832 Kohtumäärus avalduse rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
30. 22.12.2015 2-12-18265 Kohtumäärused esialgse õiguskaitse rakendamisest kohtu algatusel ja ekspertiisi määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
31. 22.12.2015 2-15-18686 Kohtumäärus hagita menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
32. 22.12.2015 2-15-18686 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
33. 22.12.2015 2-15-16279 Vanemate esindajate seisukohad (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
34. 22.12.2015 2-15-18989 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
35. 22.12.2015 2-15-3442 Puudutatud isiku I esindaja teavitus ja isiku telefoni kõneeristused (OÜ Advokaadibüroo RASK) Menetletud