Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
106. 20.11.2015 2-15-8305 Kohtumäärus eestkoste seadmise kohta (Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja) Menetletud  
107. 20.11.2015 2-15-10871 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
108. 20.11.2015 2-13-15749 Kohtumäärus kohtuistungiaja tühistamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
109. 20.11.2015 2-10-61922 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
110. 20.11.2015 2-15-16075 Määratud esindaja seisukoht ja puudutatud isiku avaldus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
111. 20.11.2015 2-15-12871 Määratud esindaja arvamus isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
112. 20.11.2015 2-15-16279 Teade dokumentide edastamisest, määratud esindaja seisukoht, avaldaja taotlus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
113. 20.11.2015 2-15-5306 Kohtumäärus isiku avalduse osalise rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
114. 20.11.2015 2-15-117983 I kostja ja II kostja vastused (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
115. 19.11.2015 2-15-17000 Kohtumäärus avalduse esialgse õiguskaitse rakendamiseks rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
116. 18.11.2015 2-10-53038 Kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
117. 18.11.2015 2-15-7647 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
118. 17.11.2015 2-15-16083 Eestkostja avaldus eestkoste pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
119. 17.11.2015 3-7-1-2-816 Kohtumäärus isiku määruskaebuse menetlusse võtmisest keeldumise kohta (Riigikohus Tsiviilkolleegium) Menetletud  
120. 17.11.2015 2-15-5800 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
121. 17.11.2015 2.1-3/34341-2 Vastuskiri päringule (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
122. 17.11.2015 2-15-5306 Kohtumäärus määruse väljakuulutamise lükkamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
123. 16.11.2015 2-15-17000 Kohtumäärus isiku avalduse käiguta jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
124. 16.11.2015 2-12-50180 Kohtumäärus hagita menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
125. 16.11.2015 2-14-56740 Kohtumäärus määruskaebuse osalise rahuldamise kohta, 25.06.2015.a määruse osalise tühistamise kohta (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
126. 16.11.2015 2-15-16991 Kohtumäärused esialgse õiguskaitse pikendamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
127. 16.11.2015 2-15-16094 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
128. 13.11.2015 2-10-53038 Määratud esindaja seisukoht eestkostja avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
129. 13.11.2015 2-10-61448 Kohtumäärus eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
130. 13.11.2015 2-15-15409 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
131. 13.11.2015 2-15-15409 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
132. 12.11.2015 2-15-16991 Kohtumäärused taotluse menetlusse võtmisest ja esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
133. 12.11.2015 2-11-42078 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamisest kohtu algatusel (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
134. 12.11.2015 2-15-10025 Kohtumäärus istungiaja tühistamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
135. 12.11.2015 2-10-64048 Kohtumäärus eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
136. 11.11.2015 2-14-38353 Kohtumäärus kompromissi kinnitamisest ja menetluse lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
137. 10.11.2015 2-15-15490 Advokaadi seisukoht esitatud avaldusele (Grandman Law Firm advokaadibüroo) Menetletud  
138. 10.11.2015 3.1-1.1/34210-2 Teade korrarikkumise toime pannud lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
139. 10.11.2015 1-15-3536 Kohtumäärus sundravi kohaldamise kohta (Viru Maakohus) Menetletud  
140. 10.11.2015 2-15-1912 Kohtumäärus avalduse osalise rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud