Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
12496. 30.12.2015 5-10580 Vastus (Ministry of Enviromental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia) Menetletud  
12497. 30.12.2015 Täitedokumentatsiooni esitamine (AS Pärnu REV) Menetletud  
12498. 30.12.2015 119-2/8 rühma avamisest (Lasteaed Põngerjas) Menetletud  
12499. 30.12.2015 Subsideerimisavaldus (KÜ Joala 10/12) Menetletud  
12500. 30.12.2015 Subsideerimisavaldus (KÜ Joala 10/12) Menetletud  
12501. 30.12.2015 kahjuteade (AS If P&C Insurance) Menetletud  
12502. 30.12.2015 Volikiri (Sotsiaalabiamet) Menetletud  
12503. 30.12.2015 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
12504. 30.12.2015 6.1.1-18/1977 Taotlus (Vaivara Vallavalitsus) Menetletud  
12505. 30.12.2015 Hankekomisjoni moodustamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
12506. 30.12.2015 Hankeplaani muutmine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
12507. 30.12.2015 Dokumentide hävitamine (Narva Linnaarhiiv) Menetletud  
12508. 30.12.2015 Vara üleandmine (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
12509. 31.12.2015 8-3/2015/4019,4087-2 Munitsipaalomandisse taotletava maaüksuse ja piiride kooskõlastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
12510. 31.12.2015 7.2-3.3/23320-2 Ehitusloa eelnõu kooskõlastamisest keeldumine (Ida Päästekeskus) Menetletud  
12511. 31.12.2015 7.2-6.3/2967-1 Ettekirjutuse kehtivuse peatamine (Päästeamet) Menetletud  
12512. 31.12.2015 Teatis (Reljans OÜ) Menetletud  
12513. 31.12.2015 130 Projekti kooskõlastamine (FIE Lolita Zastrožinova) Menetletud  
12514. 31.12.2015 L-35 Teatis (Voglers Eesti OÜ) Menetletud  
12515. 31.12.2015 Raieloa taotlus (Svetlana Tomaševitš) Menetletud  
12516. 31.12.2015 Finantseerimise tellimine (Rahandusamet) Menetletud  
12517. 31.12.2015 J.Muravjova põhipuhkus (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
12518. 31.12.2015 3-9/44 Taotlus (Narva Lasteaed Marjake) Menetletud  
12519. 28.12.2015 12.4-12 Personalistatistika ja palkade avalikustamise 2015. aasta vormid (Rahandusministeerium) Menetletud  
12520. 25.11.2015 1-1/2015/294 Maavanema korraldus (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
12521. 25.09.2015 2-15-10293 Taotlus tsiviilasjas 2-15-10293 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12522. 03.09.2015 2-15-11031 Kohtukutse (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12523. 02.09.2015 2-15-10293 Kohtukutse kohtuistungile (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12524. 09.12.2015 2.1-8/7806-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
12525. 02.11.2015 2-10-57504 Kohtukutse kohtuistungile (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12526. 21.10.2015 2-15-13855 Kohtukutse kohtuistungile (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12527. 09.11.2015 2-15-11598 Kohtukutse (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12528. 28.12.2015 3.1-4/15/6395-2 Vastuskiri (Haridus- ja Teadusministeerium) Menetletud  
12529. 10.11.2015 7.2-6.3/2466-1 Ettekirjutuse täitmise uue tähtaja määramine (Päästeamet) Saadetud