Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
141. 10.11.2015 2-15-16279 Isiku volitatud esindaja vastus avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
142. 10.11.2015 2-15-107824 Esitatud vastuväide (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
143. 10.11.2015 2-10-23947 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
144. 06.11.2015 2-12-3525 Ekspertiisi akt isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
145. 06.11.2015 2-14-53825 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
146. 06.11.2015 2-15-4863 Puudutatud isiku täiendav seisukoht avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
147. 06.11.2015 2-14-16201 Määratud esindaja seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
148. 06.11.2015 2-14-16201 Puudutatud isiku II vastus avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
149. 06.11.2015 159 Teade kohamaksumuse muutmisest alates 01.01.2016.a (OÜ Häcke) Menetletud  
150. 04.11.2015 2-15-14177 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
151. 04.11.2015 22-7/14512 Teade alaealise lapse abi osutamisest (Sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi (Narva osakond)) Menetletud  
152. 04.11.2015 2-15-14942 Määratud esindaja poolt esitatud vastus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
153. 04.11.2015 2-15-14942 Määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
154. 04.11.2015 2-15-15090 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
155. 04.11.2015 2-15-14177 Menetlustoimingu protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
156. 02.11.2015 12-2/3005-2 Nõusolek alaealise lapse paigutamiseks õpilaskodusse (Tartu Maavalitsus) Menetletud  
157. 02.11.2015 2-10-53038 Ekspertiisi akt isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
158. 30.10.2015 2-15-8562 Kohtumäärus puudutatud isiku ärakuulamise kohta erinõude täitmise korras (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
159. 29.10.2015 2-15-3352 Kohtumäärus lastega suhtlemiskorra kindlaksmääramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
160. 29.10.2015 9-6/ Teavitus klientide kohta (SA Jõhvi Haigla) Menetletud  
161. 29.10.2015 2-14-53165 15.12.2014.a kohtumääruse resolutsiooni täpsustus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
162. 29.10.2015 2-15-13450 Määruskaebus rahuldada tsiviilasjas nr 2-15-13450 (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
163. 28.10.2015 2-15-13850 Kohtumäärus vanema hooldusõiguse piiramisest ja eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
164. 26.10.2015 2-14-16581 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
165. 26.10.2015 E-post Dokumendid kliendi suhtes (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
166. 26.10.2015 2-15-6817 Avaldaja lepinguline esindaja vastus seisukohale ja taotlus avalduse tagastamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
167. 26.10.2015 2-12-46676 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
168. 26.10.2015 5.3-5/10183 Sotsiaalabiameti andmed eraldiste kohta (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
169. 26.10.2015 2-15-15494 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse taotluse osalise rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
170. 26.10.2015 2-15-10746 Kohtumäärus tõendite kogumisest kohtu algatusel (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
171. 26.10.2015 2-15-2590 Kohtumäärus isiku avalduse osalise rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
172. 26.10.2015 2-15-15756 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
173. 26.10.2015 2-15-15756 Kohtumäärus hagita menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
174. 26.10.2015 2-15-9943 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
175. 22.10.2015 2.10-41571 Kohtumäärus seatud eestkoste lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud