Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
176. 21.10.2015 2-15-12757 Ekspertiisi akt isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
177. 21.10.2015 2-15-117983 Kohtumäärus maksekäsu hagimenetlusse üleandmise kohta (Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja) Menetletud  
178. 21.10.2015 2-15-14177 V.K. vastus avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
179. 20.10.2015 2-15-13855 Ekspertiisi akt isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
180. 20.10.2015 2-15-15409 Kohtumäärus hagita menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
181. 20.10.2015 3.2-1.4/1030-2 Teade korrarikkumise toime pannud lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
182. 19.10.2015 2-14-62225 Teise linnavalitsuse arvamus isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
183. 19.10.2015 2-15-13069 Ekspertiisi akt isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
184. 19.10.2015 2-15-107824 Kohtumäärus maksekäsu hagimenetlusse üleandmise kohta (Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja) Menetletud  
185. 19.10.2015 2-15-11538 Lapse esindaja arvamus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
186. 16.10.2015 2-15-12749 Ekspertiisi akt tsiviilasjas nr 2-15-12749 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
187. 16.10.2015 2-12-3525 Kohtumäärus rakendada esialgset õiguskaitset kohtu algatusel (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
188. 16.10.2015 2-13-53832 Kohtuniku protokoll isikuga vestlemisel (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
189. 16.10.2015 2-15-9192 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
190. 16.10.2015 2-15-2209 Kohtumäärus isiku avaldusele osaliselt rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
191. 16.10.2015 2-15-14177 Lapsele määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
192. 16.10.2015 2-15-12070 Kohtumäärus määruskaebuse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
193. 16.10.2015 2-10-66080 Määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
194. 13.10.2015 2-14-16201 Kohtumäärus isiku 05.10.2015.a taotluse rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
195. 13.10.2015 2-14-16201 Isiku taotlus esialgse õiguskaitse kohaldamisest, lapsega suhtluskorra kindlakmääramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
196. 13.10.2015 2-12-50073 Kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
197. 13.10.2015 2-15-13074 Määratud esindaja seisukoht ja puudutatud isiku seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
198. 13.10.2015 2-15-13069 Määratud esindaja arvamus ja puudutatud isikute nõusolekud (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
199. 08.10.2015 2-15-11147 Kohtumäärus määruskaebuse rahuldamata jätmise kohta (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
200. 07.10.2015 2-15-14280 Kohtumäärus vea parandamisest kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
201. 07.10.2015 1.1-19/158 Õpilase iseloomustus (Narva Paju Kool) Menetletud  
202. 07.10.2015 2-15-5163 Kohtumäärus menetluse peatamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
203. 07.10.2015 2-15-6579 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
204. 07.10.2015 1-15-7649 Kohtumäärus alaealise suunamisest eritingimusi vajavate õpilaste kooli (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
205. 07.10.2015 2-14-54910 Taotlus kohtuistungi edasilükkamisest tsiviilasjas nr 2-14-54910 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
206. 05.10.2015 ilma Teade alaealiste laste perekonna kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonna Narva talitus) Menetletud  
207. 01.10.2015 2-15-10353 Kohtumäärus täisealisele isikule eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
208. 01.10.2015 2-15-12749 Täiendav seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
209. 30.09.2015 2-14-62225 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest ja esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
210. 30.09.2015 2-15-117983 Isikute vastuväide (Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja) Menetletud