Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
211. 30.09.2015 2-15-8694 Kohtumäärus avalduse rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
212. 30.09.2015 2-15-6939 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
213. 29.09.2015 2-15-11760 Kohtumäärus menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
214. 29.09.2015 2-15-10440 Määratud esindaja seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
215. 28.09.2015 2-15-4680 Kohtumäärus rakendatud esialgse õiguskaitse tähtaja pikendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
216. 28.09.2015 2-15-12749 Isikute avaldused (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
217. 28.09.2015 2-11-52916 Kohtumäärus eestkoste ja eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamiseks (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
218. 28.09.2015 6.1-7/191 Otsus üldarsti osutamise korraldamiseks konkursikomisjoni moodustamise kohta (Terviseamet) Menetletud  
219. 28.09.2015 6.1-7/190 Otsus üldarsti osutamise korraldamiseks konkursikomisjoni moodustamise kohta (Terviseamet) Menetletud  
220. 25.09.2015 2-15-7574 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
221. 25.09.2015 2-15-10440 Kohtumäärus eestkostja avalduse menetlusse võtmisest keeldumisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222. 25.09.2015 2-15-9014 Siseministeeriumi poolt esitatud seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
223. 25.09.2015 2-15-11319 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
224. 25.09.2015 2-15-13229 Määratud esindaja taotlus ja puudutatud isikute arvamused (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
225. 23.09.2015 2-14-53825 Kohtumäärused hagita menetluse algatamisest ja ekspertiisi määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
226. 23.09.2015 2-15-11409 Kohtumäärus kompromissi kinnitamisest ja menetluse lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
227. 23.09.2015 2-15-9888 Kohtumäärus jätta taotlus esialgse õiguskaitse korras lapsega suhtlemise korraldamiseks rahuldamata (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
228. 23.09.2015 2-14-55187 Kohtumäärus asja uuele arutamisele saatmisest ja ajutise eestkostja määramiseks (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
229. 22.09.2015 4.1-10/90 Lääne-Virumaa nõustamiskomisjoni otsus (SA Innove) Menetletud  
230. 22.09.2015 3-7-1-2-753 Kohtumäärus isiku määruskaebuse menetlusse võtmata jätmise kohta (Riigikohus Tsiviilkolleegium) Menetletud  
231. 21.09.2015 2-15-5306 Advokaadi seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
232. 21.09.2015 2-15-3442 Kohtumäärus eksperdi taotluse rahuldamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
233. 18.09.2015 2-13-53832 Kohtumäärus hagita menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
234. 18.09.2015 2-15-11760 Parandatud kompromissi otsus (JeweLex Advokaadibüroo OÜ) Menetletud  
235. 18.09.2015 3.1-1.1/28009-1 Teade korrarikkumise toime pannud lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
236. 18.09.2015 2-15-7560 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
237. 15.09.2015 2-15-4863 Kohtumäärus isiku avalduse esialgse õiguskaitse rakendamiseks rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
238. 15.09.2015 2-15-11839 Määratud esindaja seisukoht ja puudutatud isiku seisukoht avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
239. 15.09.2015 2-15-12023 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
240. 15.09.2015 2-15-9835 Kohtumäärus asja arutamise edasilükkamisest ja suhtlemise korra pikendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
241. 15.09.2015 2-12-50073 Määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
242. 14.09.2015 2-15-107666 Kohtuotsus hagi elatise väljamõistmise osas rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
243. 14.09.2015 2-15-13229 Isiku taotlus esmase õiguskaitse kohaldamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
244. 14.09.2015 2-15-12757 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamisest isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
245. 14.09.2015 2-10-23897 Kohtumäärus eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud