Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
246. 11.09.2015 2-13-15749 Määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
247. 11.09.2015 2-15-11254 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
248. 11.09.2015 2-15-5645 Kohtumäärus tsiviilasja menetlus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
249. 11.09.2015 2-15-11538 Lapse esindaja arvamus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
250. 08.09.2015 2-15-13226 Kohtumäärused taotluse menetlusse võtmisest ja esialgse õiguskaitse kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
251. 08.09.2015 2-07-51124 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
252. 08.09.2015 2-15-9163 Puudutatud isiku vastus ja määratud esindaja seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
253. 08.09.2015 2-15-11427 Puudutatud isiku I arvamus ja isiku hagiavaldus elatise nõudes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
254. 08.09.2015 2-15-13016 Kohtumäärused hagita menetluse algatamisest, esialgse õiguskaitse rakendamisest, ekspertiisi kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
255. 08.09.2015 2-15-6817 Määratud esindaja seisukoht ja eestkostja kandidaadi seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
256. 07.09.2015 2-14-62225 Kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
257. 07.09.2015 2-15-1942 Kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
258. 07.09.2015 2-15-13074 Kohtumäärused hagita menetluse algatamisest ja esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
259. 07.09.2015 2-15-11913 Advokaadi seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
260. 04.09.2015 2-15-117983 Elatise nõue (Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja) Menetletud  
261. 04.09.2015 2-15-11760 Vandeadvokaadi seisukoht (JeweLex Advokaadibüroo OÜ) Menetletud  
262. 04.09.2015 2-15-3454 Kohtumäärus (osamäärus) täisealisele isikule eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
263. 02.09.2015 2-14-56965 Kohtumäärus isiku määruskaebuse rahuldamise kohta (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
264. 01.09.2015 2-15-1506 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
265. 31.08.2015 2-15-107823 Kohtuotsus hagi rahuldamisest elatise nõudes tagaseljaotsusega (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
266. 28.08.2015 2-15-8694 Advokaadi seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
267. 28.08.2015 2-15-10427 Advokaadi seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
268. 28.08.2015 2-15-10025 Advokaadi seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
269. 25.08.2015 2-15-11031 Avaldaja seisukoht SAA-i seisukohale (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
270. 24.08.2015 2-13-15749 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest kohtuasjas nr 2-13-15749 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
271. 24.08.2015 2-15-2532 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
272. 19.08.2015 Eeltaotluse rahuldamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
273. 19.08.2015 Tunnuse muutmine (Rahandusamet) Menetletud  
274. 19.08.2015 Tulude ja kulude eelarve suurendamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
275. 19.08.2015 2-15-3156 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest ühise hooldusõiguse lõpetamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
276. 18.08.2015 2-15-11031 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
277. 17.08.2015 2-13-56881 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest tsiviilasjas nr 2-13-56881 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
278. 17.08.2015 2-15-11031 Vandeadvokaadi seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
279. 13.08.2015 2-15-107826 Kohtuotsus elatise nõudes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
280. 11.08.2015 2-15-9888 Avaldus vanema ühishoolduse lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud