Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
281. 11.08.2015 2-15-10353 Määratud esindaja seisukoht isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
282. 11.08.2015 2-15-10746 Swedbank andmed (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
283. 10.08.2015 2-11-10716 Kohtumäärus eestkoste ja eestkostja järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
284. 10.08.2015 2-15-11725 Kohtumäärus A.T. suhtes (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
285. 07.08.2015 2-14-58884 Kohtumäärus vigade parandamisest kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
286. 06.08.2015 2-15-8171 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
287. 06.08.2015 2-15-10293 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise taotluse rahuldamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
288. 04.08.2015 2-12-3433 Ekspertiisi akt isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
289. 04.08.2015 2-14-16201 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse muutmise taotluse lahendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
290. 04.08.2015 2-15-10025 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
291. 31.07.2015 2-15-8305 Kohtumäärus eestkoste seadmisest alaealise lapse suhtes (Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja) Menetletud  
292. 31.07.2015 5.2-26/7356 Finantseerimise tellimus - august 2015.a (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
293. 30.07.2015 2-15-9943 Määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
294. 29.07.2015 2-15-10293 Määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
295. 29.07.2015 2-15-11147 Kohtumäärused taotluse menetlusse võtmisest ja esialgse õiguskaitse pikendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
296. 29.07.2015 2-15-4481 Kohtumäärus eestkostja avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
297. 29.07.2015 2-14-55187 Isiku määruskaebus 14.05.2015.a määruse peale (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
298. 29.07.2015 2-15-11153 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
299. 29.07.2015 2-15-11147 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
300. 27.07.2015 2-15-3442 Määratud esindaja seisukoht isiku taotlusele (OÜ Anti Aasmaa Advokaadibüroo) Menetletud  
301. 27.07.2015 2-15-3442 Puudutatud isiku seisukoht ja taotlus ekspertiisi läbiviimiseks (OÜ Advokaadibüroo RASK) Menetletud  
302. 27.07.2015 2-10-62282 Kohtumäärus isiku avalduse menetlusse võtmisest keeldumise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
303. 24.07.2015 2-15-7647 Määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
304. 24.07.2015 3.1-10/326 Õpilase nimekirjast väljaarvamine (Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskus) Menetletud  
305. 23.07.2015 2-14-16201 Kohtuistungi 21.07.2015.a protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
306. 23.07.2015 072/2014/1301 Täitemenetluse lõpetamise otsus (Nõude rahuldamine) (Kohtutäitur Risto Kütt) Menetletud  
307. 21.07.2015 E-post Tõendi ja selle tõlke edastamine isiku elamis- ja majandustingimuste kohta (V.Jakušina) Menetletud  
308. 21.07.2015 2-15-3442 Täiendavad tõendid tsiviilasjas nr 2-15-3442 (OÜ Advokaadibüroo RASK) Menetletud  
309. 21.07.2015 E-post Teade hooldusteenuste osutamise lepingu lõpetamisest (SA Sillamäe Haigla) Menetletud  
310. 21.07.2015 31 Surnud kliendi dokumentide edastamine (SA Sillamäe Haigla) Menetletud  
311. 21.07.2015 2-15-10353 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
312. 21.07.2015 2-12-3433 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamisest kohtu algatusel (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
313. 21.07.2015 2-13-56881 Kohtumäärus menetluse uuendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
314. 21.07.2015 2-14-16201 Avaldaja lepinguline esindaja taotlus kohtuistungi edasilükkamise kohta (Advokadibüroo Eipre&Partnerid OÜ) Menetletud  
315. 20.07.2015 2-15-10672 Kohtumäärused esialgse õiguskaitse rakendamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud