Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
316. 20.07.2015 5.3-5/7025 Narva linna Sotsiaalabiameti 2015.a I poolaasta kulude eelarve täitmise aruanne (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
317. 20.07.2015 5.3-5/7024 Narva linna Sotsiaalabiameti eelarvearuanne seisuga 30.06.2015.a (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
318. 20.07.2015 5.3-5/7022 Narva linna Sotsiaalabiameti 2015.a I poolaasta omatulude aruanne koos seletuskirjaga (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
319. 17.07.2015 7-2/23252-1 Kinnipeetava isiku vabanemisest teavitamine (Viru Vangla) Menetletud  
320. 17.07.2015 2-15-1342 Kohtumäärus eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
321. 15.07.2015 2-15-3442 Taotlus dokumentide väljanõudmiseks, seisukohad, taotlus esialgse õiguskaitse tühistamiseks (OÜ Advokaadibüroo RASK) Menetletud  
322. 14.07.2015 2-14-56965 Teade määruskaebuse edastamisest ja puudutatud isikute, eestkostetava isiku arvamused (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
323. 14.07.2015 2-15-9835 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
324. 14.07.2015 1-1/2015/155 Ida-Virumaa tervisenõukogu koosseisu kinnitamisest (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
325. 13.07.2015 2-14-61304 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
326. 13.07.2015 2-14-58525 Kohtumäärus eestkoste ja eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
327. 13.07.2015 2-15-7586 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest ja eestkoste seadmisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
328. 13.07.2015 2-15-7440 Kohtumäärus isiku avalduse esialgse õiguskaitse kohaldamiseks rahuldamata jätmise kohta (Tallinna Ringkonnakohus) Menetletud  
329. 13.07.2015 2-15-3069 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
330. 13.07.2015 2-14-53165 Kohtumäärus eestkostja määramise kohta alaealiste laste suhtes (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
331. 13.07.2015 2-10-62282 Eestkostja avaldus 18.04.2015.a avalduse loobumisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
332. 13.07.2015 2-15-6733 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamisest ja eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
333. 13.07.2015 2-15-6733 Puudutatud isiku ärakuulamise protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
334. 13.07.2015 2-15-6733 Määratud esindaja seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
335. 09.07.2015 2-15-10011 Kohtumäärus tahtest olenematu ravi kohaldamisest isiku suhtes (Tartu Maakohus Tartu Kohtumaja) Menetletud  
336. 09.07.2015 2-15-8832 Notari vastus kohtunõudele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
337. 08.07.2015 5.3-5/6708 Taotlus eelarve suurendamiseks (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
338. 08.07.2015 2-12-3343 Kohtumäärus eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
339. 08.07.2015 1-3/178 Teatis lapse külastamisest sugulaste poolt (Kohtla-Nõmme Lastekodu) Menetletud  
340. 07.07.2015 2-15-5071 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamisest ja eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
341. 07.07.2015 5.3-5/6657 2015. aasta II kvartalis saadud sihtotstarbeliste laekumiste eelarve suurendamiseks (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
342. 03.07.2015 4.1-10/60 Otsus soovituse andmisest alaealise lapse kohta (Ida-Viru maakonna nõustamiskomisjon) Menetletud  
343. 02.07.2015 E-post Teatis isiku viibimisest majutusteenusel (MTÜ Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik) Menetletud  
344. 02.07.2015 1-11-7258 Kohtumäärus taotluse koolis viibimise tähtaja pikendamiseks rahuldamata jätmisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
345. 30.06.2015 2-11-19417 Kohtumäärus eestkostja taotluse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
346. 30.06.2015 1-3/161 Teatis lapse külastamisest sugulaste poolt (Kohtla-Nõmme Lastekodu) Menetletud  
347. 30.06.2015 2-13-29334 Kohtumäärus eestkostemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
348. 30.06.2015 2122-2 Lepingu lõpetamine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
349. 26.06.2015 2-15-6524 Kohtumäärus alaealisele lapsele määratud eestkostja asendamise kohta (Harju Maakohus, Tartu mnt kohtumaja) Menetletud  
350. 26.06.2015 2-14-56740 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud