Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
351. 26.06.2015 2-15-8562 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ja lapsele määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
352. 26.06.2015 2-15-8694 Määratud esindaja seisukoht kohtumäärusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
353. 25.06.2015 7-2/20561-1 Kinnipeetava isiku vabanemisest teavitamine (Viru Vangla) Menetletud  
354. 25.06.2015 2-15-7440 Puudutatud isiku vastus kohtunõudele (Advokaadibüroo Lillo ja Lõhmus) Menetletud  
355. 25.06.2015 2-07-51124 Määratud esindaja seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
356. 19.06.2015 2-13-7474 Kohtumäärus eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
357. 19.06.2015 2-14-17844 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
358. 18.06.2015 2-15-4656 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
359. 17.06.2015 8-2/20012-1 Teatis lähisuhtevägivalla juhtumite kohta (Viru Vangla) Menetletud  
360. 15.06.2015 066/2014/535 Täitemenetluse uuendamise otsus tsiviilasjas nr 2-11-23207 (Andrei Krek Kohtutäituribüroo) Menetletud  
361. 12.06.2015 2-14-6156 Kohtumäärus avaldusest isiku loobumise vastuvõtmisest ja menetluse lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
362. 12.06.2015 1631 Dokumentide tagastamine isiku suhtes (Kohtutäitur Krista Järvet) Menetletud  
363. 10.06.2015 2-14-56965 Advokaadi seisukoht tsiviilasjas nr 2-14-56965 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
364. 10.06.2015 2-15-6817 Isiku avaldus eestkostja vahetamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
365. 10.06.2015 2-15-1342 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamisest ja eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
366. 09.06.2015 2-14-58289 Kohtumäärus kompromissi kinnitamisest ja menetluse lõpetamisest (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja) Menetletud  
367. 09.06.2015 2-15-2638 Kohtumäärus kohtuasjas nr 2-15-2638 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
368. 08.06.2015 2-14-12184 Kohtumäärus eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
369. 08.06.2015 7-3/15/1411-2 Järelepäringule vastamine (Harku ja Murru Vangla) Menetletud  
370. 08.06.2015 2-15-4144 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
371. 08.06.2015 2-15-2590 Eksperthinnang korteriomandi kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
372. 05.06.2015 7-2/18771-1 Kinnipeetava isiku vabanemisest teavitamine (Viru Vangla) Menetletud  
373. 05.06.2015 2-15-8305 Kohtumäärus tsiviilasja menetlusse võtmise kohta (Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja) Menetletud  
374. 05.06.2015 2-15-3442 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse tühistamiseks taotluse rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
375. 05.06.2015 2-15-3442 Määratud esindaja 23.03.2015.a seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
376. 05.06.2015 2-14-61978 Kohtumäärus menetlusdokumendi avaliku kättetoimetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
377. 04.06.2015 2-15-1324 Kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
378. 03.06.2015 2-14-39255 Kohtuotsus hagi rahuldamisest tagaseljaotsusega (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
379. 03.06.2015 2-12-40740 Kohtumäärus eestkoste ja eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
380. 03.06.2015 2-15-2445 Kohtumäärus vea parandamisest kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
381. 03.06.2015 2-14-61978 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest ja eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
382. 03.06.2015 2-14-58884 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamisest ja vanema hooldusõiguse ennistamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
383. 03.06.2015 5.2-26/5289 Finantseerimise tellimus - juuni 2015.a (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
384. 01.06.2015 Kohtumäärus eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
385. 01.06.2015 2-08-7265 Kohtumäärus eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud