Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
36. 21.12.2015 2-15-19072 Kohtumäärused taotluse menetlusse võtmisest ja esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
37. 21.12.2015 E-post Teade kliendi lahkumisest (AS Hoolekandeteenused Valkla Kodu) Menetletud  
38. 18.12.2015 2-10-61838 Kohtumäärus eestkostja avalduse rahuldamisest ja eestkoste pikendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
39. 18.12.2015 2-15-16081 Kohtumäärus eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
40. 18.12.2015 E-post Teade esindusõiguse lõppemise kohta tsiviilasjades nr 2-14-54910 ja 2-15-11427 (OÜ Advokaadibüroo HETA) Menetletud  
41. 17.12.2015 2-15-107824 Teade kohtulahendi teatavaks tegemise aja kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
42. 17.12.2015 2-15-107824 Kostja vastus hagiavaldusele (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
43. 17.12.2015 2-15-16279 Lapsele määratud esindaja seisukoht isiku määruskaebusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
44. 17.12.2015 2-10-23947 Teise linnavalitsuse vastus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
45. 17.12.2015 2-15-11598 Teade eestkoste asja kohtuniku vahetamisest ja kohtulahendi saatmise tähtaja muutmisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
46. 17.12.2015 2-15-16083 Ekspertiisi akt isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
47. 17.12.2015 2-15-10353 Kohtumäärus menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
48. 17.12.2015 2-15-15888 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
49. 17.12.2015 2-15-10440 Määratud esindaja seisukoht isiku taotlusele esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
50. 17.12.2015 2-15-10440 Puudutatud isiku vastus avaldaja taotlusele esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
51. 17.12.2015 7-1-2-924-15 Isiku määruskaebus ja kohtumäärus määruskaebuse menetlusse võtmata jätmise kohta (Riigikohus Tsiviilkolleegium) Menetletud  
52. 17.12.2015 Teatis (OÜ Eesti-Ukraina Ehitaja) Menetletud  
53. 16.12.2015 2-10-61075 Kohtumäärus hagita menetluse algatamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
54. 16.12.2015 2-15-17689 Kohtumäärus menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
55. 16.12.2015 2-10-50307 Kohtumäärus hagita menetluse algatamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
56. 16.12.2015 2-15-3442 Puudutatud isiku I esindaja täiendavad seisukohad (OÜ Advokaadibüroo RASK) Menetletud  
57. 16.12.2015 2-15-12288 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamisest ja ettekirjutuste tegemisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
58. 16.12.2015 2-15-13074 Isiku esindaja taotlus kohtuistungiaja edasilükkamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
59. 16.12.2015 2-15-13074 Kohtumäärus istungi edasilükkamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
60. 14.12.2015 2-15-16279 Isiku volitatud esindaja määruskaebus, vastus ja taotlus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
61. 14.12.2015 2-15-3442 Advokaadi täiendav seisukoht (OÜ Anti Aasmaa Advokaadibüroo) Menetletud  
62. 14.12.2015 2-13-15749 Kohtumäärus eestkoste ja eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
63. 14.12.2015 2-15-16081 Kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
64. 11.12.2015 2-15-18263 Kohtumäärused menetluse algatamisest ja ekspertiisi määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
65. 11.12.2015 19-2/69 Otsus matusetoetuse mittemääramise kohta (Sotsiaalkindlustusameti Tartu klienditeenindus) Menetletud  
66. 04.12.2015 2-15-13069 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
67. 02.12.2015 2-10-58676 Määratud esindaja seisukoht eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
68. 02.12.2015 2-10-61096 Isiku seisukoht eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
69. 02.12.2015 2-10-11264 Määratud esindaja seisukoht eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
70. 02.12.2015 2-15-10179 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud