Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
386. 01.06.2015 2-14-55421 Kohtumäärus eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
387. 01.06.2015 2-15-3442 Vastus puudutatud isiku I esindaja vastusele (OÜ Advokaadibüroo RASK) Menetletud  
388. 01.06.2015 2-14-16997 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
389. 01.06.2015 2-14-60856 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
390. 29.05.2015 239 Elamisloakaardi taotluse vürmistamine välismaalasele (Narva Linnavalitsuse Elanikkonna registreerimise büroo) Menetletud  
391. 28.05.2015 2-15-6939 Määratud esindaja seisukoht, Politsei- ja Piirivalveameti vastus, isiku avaldus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
392. 28.05.2015 2-10-9768 Kohtumäärus eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
393. 28.05.2015 2-15-5473 Kohtumäärus istungiaja tühistamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
394. 28.05.2015 2-15-2423 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamisest ja otsustusõiguse andmisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
395. 28.05.2015 3.2-1/16252-1 Teatis kriminaalmenetluse alustamise kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
396. 28.05.2015 2-15-6652 Määratud esindaja seisukoht eestkoste seadmise ja eestkostja isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
397. 27.05.2015 2-15-4404 Advokaadi seisukoht tsiviilasjas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
398. 26.05.2015 2-15-6652 Ekspertiisi akt ning V.Z.avaldus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
399. 26.05.2015 2-15-6817 Kohtumäärus osalise taotluse esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
400. 26.05.2015 2-15-2445 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest ja täisealisele isikule eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
401. 25.05.2015 2-14-16201 Määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
402. 25.05.2015 2-15-3442 Määratud esindaja seisukoht isiku avaldusele kohtumääruse tühistamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
403. 25.05.2015 2-17/6 Arenguvestluse protokoll (*) Menetletud  
404. 25.05.2015 2-15-3291 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest tsiviilasjas nr 2-15-3291 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
405. 25.05.2015 ilma Teade alaealiste laste kohta (Politsei-ja Piirivalveamet) Menetletud  
406. 25.05.2015 1.2-12/66 Teade alaealise eestkostjate määramisest (Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus) Menetletud  
407. 25.05.2015 2-15-3652 Avaldaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
408. 25.05.2015 2-14-53316 Kohtumäärus osaliselt lõpetada hooldusõigusalaealise lapse suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
409. 22.05.2015 2-15-7574 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
410. 22.05.2015 2-15-7574 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
411. 22.05.2015 2-11-9937 Kohtumäärus isiku määruskaebuse osaliselt rahuldamise kohta (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
412. 22.05.2015 2-10-16684 Kohtumäärus eestkostja avalduse rahuldamisest ja eestkostja ametiaja pikendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
413. 22.05.2015 2-15-7560 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
414. 22.05.2015 2-15-7560 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
415. 20.05.2015 2-15-7586 Kohtumäärused (avalduse menetlusse võtmine, esialgne õiguskaitse rakendamine, ekspertiisi määramine) (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
416. 20.05.2015 2-14-56965 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
417. 20.05.2015 2-15-5112 Määratud esindaja seisukoht avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
418. 20.05.2015 2-15-2590 Kohtumäärus avaldaja ja Sotsiaalabiameti taotluste tõendite kogumiseks rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
419. 20.05.2015 1-3/123 Teatis kasvandiku külastamisest ema poolt (Kohtla-Nõmme Lastekodu) Menetletud  
420. 20.05.2015 2-15-107682 Kohtumäärus-maksekäsk avalduse rahuldamise kohta (Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja) Menetletud