Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
71. 02.12.2015 2-14-61304 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
72. 02.12.2015 2-15-11427 Avaldaja täiendav seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
73. 30.11.2015 9-6/261 Teade kliendi käitumise kohta (SA Jõhvi Haigla) Menetletud  
74. 30.11.2015 Ilma Teade kasvandiku kohta (Avatud Värav MTÜ Kiikla Lastekodu) Menetletud  
75. 30.11.2015 2-15-13074 Puudutatud isiku II esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
76. 30.11.2015 2-15-3442 Kohtumäärus istungiaja tühistamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
77. 30.11.2015 2-15-8171 Kohtumäärus isiku avalduse osalise rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
78. 30.11.2015 2-15-10440 Kohtumäärus isiku taotluse rahuldamisest ja esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
79. 30.11.2015 2-15-10440 Puudutatud isiku ettepanek suhtlemiskorra kindlaksmääramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
80. 30.11.2015 2-15-10440 Puudutatud isiku seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
81. 30.11.2015 2-15-10440 Isiku taotlus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
82. 30.11.2015 Ilma Kliendi teenuselt lahkumise akt (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
83. 30.11.2015 5.2-26/11488 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
84. 27.11.2015 2-15-17689 Kohtumäärused menetluse algatamisest, esialgse õiguskaitse rakendamisest ja ekspertiisi määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
85. 27.11.2015 2-10-26698 Ekspertiisi akt isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
86. 27.11.2015 2-15-3442 Avaldaja esindaja vastus puudutatud isiku 25.11.2015.a seisukohale (OÜ Advokaadibüroo RASK) Menetletud  
87. 27.11.2015 2-15-3442 Kompleksekspertiisi akt nr 566 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
88. 27.11.2015 3-7-1-2-846 Kohtumäärus isiku määruskaebuse menetlusse võtmata jätmise kohta (Riigikohus Tsiviilkolleegium) Menetletud  
89. 25.11.2015 2-15-6817 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest ja eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
90. 25.11.2015 2-10-46402 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
91. 25.11.2015 2-10-20596 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
92. 25.11.2015 2-15-16279 Isiku seisukoht taotlusele ja teise linnavalitsuse arvamus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
93. 24.11.2015 2-15-13267 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse tühistamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
94. 24.11.2015 2-10-23947 Määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
95. 24.11.2015 2-15-12215 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
96. 24.11.2015 2-10-57490 Määratud esindaja seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
97. 23.11.2015 2-15-17127 Määratud esindaja seisukoht isikute avaldusele (Grandman Law Firm advokaadibüroo) Menetletud  
98. 23.11.2015 2-15-4863 Kohtumäärus isiku avalduse osalise rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
99. 23.11.2015 2-14-54910 Kohtumäärus 02.12.2015.a kohtuistungi tühistamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
100. 23.11.2015 1.1-19/195 Teade õpilase käitumise kohta (Narva Paju Kool) Menetletud  
101. 23.11.2015 2-10-57504 Ekspertiisi akt ja määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
102. 20.11.2015 2-10-11264 Määratud esindaja seisukoht ja puudutatud isikute vastused (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
103. 20.11.2015 2-10-11264 Ekspertiisi akt isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
104. 20.11.2015 2-15-16319 Teise linnavalitsuse seisukoht isikute avaldustele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
105. 20.11.2015 2-15-17428 Kohtumäärused menetluse algatamisest, esialgse õiguskaitse kohaldamisest ja ekspertiisi määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud