Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
106. 28.12.2015 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
107. 28.12.2015 8-8/2015/870 Maa riigi omandisse jätmine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
108. 28.12.2015 8-8/2015/869 Maa erastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
109. 28.12.2015 8-8/2015/867 Maa erastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
110. 28.12.2015 8-8/2015/868 maa munitsipaalomandisse andmine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
111. 28.12.2015 504 Päringu edastamine (Politsei-ja Piirivalveamet) Menetletud  
112. 28.12.2015 8-8/2015/865 maa munitsipaalomandisse andmine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
113. 28.12.2015 8-8/2015/866 maa munitsipaalomandisse andmine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
114. 28.12.2015 aruande lisa esitamise meeldetuletus (Riigihangete register) Menetletud  
115. 28.12.2015 katastriüksuse plaanid (AS Propaan) Menetletud  
116. 28.12.2015 V 6-6/15/27572-2 kinnistule autokütuse automaattankla püstitamine (Keskkonnaamet) Menetletud  
117. 28.12.2015 puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
118. 28.12.2015 puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
119. 28.12.2015 puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
120. 28.12.2015 puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
121. 28.12.2015 puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
122. 28.12.2015 T.Bogdanova puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
123. 28.12.2015 J.Širai puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
124. 28.12.2015 2.1-3/38249-2 Kodaniku avalduse edastamine (Politsei- ja Piirivalveamet) Menetletud  
125. 28.12.2015 V.Konovalovi puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
126. 28.12.2015 7-5/151490/1505763 Teabe ja selgituste palumine (Õiguskantsleri Kantselei) Menetletud  
127. 28.12.2015 M.Kurilenko puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
128. 28.12.2015 Tasustamata lapsepuhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
129. 28.12.2015 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
130. 28.12.2015 1--4.1/15/531 Käskkiri (Keskkonnaamet) Menetletud  
131. 28.12.2015 14-1/15047-1 Infokiri (Rahandusministeerium) Menetletud  
132. 28.12.2015 7.3-4.3/23296-1 IE regionaalne kriisikomisjon (Päästeamet) Menetletud  
133. 28.12.2015 Teenistuslähetus/töölähetus (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
134. 28.12.2015 Taotlus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
135. 28.12.2015 2.-1.4/3407 Arvamus (SA Narva Haigla) Saadetud  
136. 28.12.2015 1-4.1/15/531 riigivara tasuta võõrandamine (Keskkonnaamet) Menetletud  
137. 28.12.2015 845 vastuskiri (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
138. 28.12.2015 töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
139. 09.11.2015 3-14-52960 Kohtukutse (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
140. 02.09.2015 2-15-10353 Kohtukutse eestkoste seadmises (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud