Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
12496. 22.01.2015 2-13-47521 Maksu- ja Tolliameti poolt esitatud tõendid isikute kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12497. 22.01.2015 1-15-206 Kohtumäärus alaealise lapse suunamisest erikooli (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12498. 21.01.2015 2-14-53149 Määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12499. 21.01.2015 215000125 Otsus kindlustushüvitise määramisest koondamise korral (Eesti Töötukassa) Menetletud  
12500. 21.01.2015 7-1/738-1 Kinnipeetava isiku vabanemisest teavitamine (Tartu Vangla) Menetletud  
12501. 21.01.2015 1-3/017 Teatis kasvandiku kohta (Kohtla-Nõmme Lastekodu) Menetletud  
12502. 21.01.2015 2-09-34973 Eestkostetava isiku ärakuulamise protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12503. 20.01.2015 2-11-62696 Kohtujuristi ülevaade eestkostja poolt esitatud aruande kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12504. 20.01.2015 5.3-5/574 Narva linna Sotsiaalabiameti rahaliste vahendite jäägid seisuga 31.12.2014.a (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
12505. 20.01.2015 5.3-5/573 Narva linna Sotsiaalabiameti andmed toetuste väljamaksmise kohta seisuga 31.12.2014.a (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
12506. 20.01.2015 5.3-5/572 Narva linna Sotsiaalabiameti kulude eelarve täitmise aruanne seisuga 31.12.2014.a (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
12507. 20.01.2015 5.3-5/570 Narva linna Sotsiaalabiameti eelarvearuanne seisuga 31.12.2014.a (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
12508. 19.01.2015 2-14-63034 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12509. 19.01.2015 2-14-63034 Kohtumäärus hagita menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12510. 19.01.2015 5.3-5/521 Narva linna Sotsiaalabiameti 2014.a IV kvartali omatulude aruanne (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
12511. 16.01.2015 5.3-5/482 Vastus e-kirjale seisukoha esitamiseks (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
12512. 16.01.2015 5.3-5/479 Lapsehoiuteenuseks eraldatud vahendite kasutamisest 2014. aastal (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
12513. 16.01.2015 2-14-62225 Määratud esindaja esialgne seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12514. 15.01.2015 1.1-19/18 Teade õpilase koolis puudumise kohta (Narva Paju Kool) Menetletud  
12515. 15.01.2015 2-14-58884 Määratud esindaja seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12516. 15.01.2015 2-14-59932 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12517. 15.01.2015 7.-2/1934-1 Kinnipeetava isiku vabanemisest teavitamine (Viru Vangla) Menetletud  
12518. 15.01.2015 Ilma Teade alaealise lapse perekonna kohta (SOS Lasteküla Eesti Ühing) Menetletud  
12519. 13.01.2015 1-15-137 Kohtumäärus alaealise lapse erikooli saatmiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12520. 13.01.2015 2-11-45 Kohtumäärus määruskaebuse menetlusse mittevõtmisest (Riigikohus Tsiviilkolleegium) Menetletud  
12521. 13.01.2015 7-2/1455-1 Teavitus kinnipeetava kohta (Viru Vangla) Menetletud  
12522. 12.01.2015 2-14-58866 Kohtumäärus eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12523. 12.01.2015 Reserfondist vahendite eraldamise taotlus (Rahandusamet) Menetletud  
12524. 09.01.2015 2-14-62971 Avaldus lapse suhtlemise korraldamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12525. 08.01.2015 Vanurile sotsiaalse abi osutamisest (Sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi (Narva osakond)) Menetletud  
12526. 07.01.2015 2-11-18034 Kohtumäärus eestkostja avalduse rahuldamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12527. 06.01.2015 2-09-34973 Advokaadi arvamus tsiviilasjas nr 2-09-34973 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12528. 05.01.2015 2-14-58219 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest pärandist loobumiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12529. 02.01.2015 2-11-35745 Kohtumäärus eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamisest (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud