Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
141. 23.12.2015 2.1-8/8117-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
142. 23.12.2015 2.1-8/8115-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
143. 23.12.2015 2-20/27 Taotlus (Narva Muusikakool) Menetletud  
144. 23.12.2015 Teatis (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
145. 23.12.2015 Taotlus (Ehitus5ECO OÜ) Menetletud  
146. 23.12.2015 8-8/73-1 Teade abivajavate laste kohta (Põltsamaa Vallavalitsus) Menetletud  
147. 23.12.2015 49 5 Paemurru 2 projekti kohta (*) Menetletud  
148. 23.12.2015 Töölähetus N.Smelova (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
149. 23.12.2015 Parkimiskaartide väljastamisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
150. 23.12.2015 Ehitusteatiste menetlus tähtaegade pikendamine (Päästeamet) Menetletud  
151. 23.12.2015 1.11-19/469-13 Riigihanke „Narva jõe patrullraja projekteerimine“ (Politsei-ja Piirivalveamet) Menetletud  
152. 23.12.2015 7.2-3.3/22879-2 Kooskõlastuse andmisest keeldumine (Päästeamet) Menetletud  
153. 23.12.2015 ilma Tõendi päring (Riigi Kinnisvara AS) Menetletud  
154. 23.12.2015 2-3-2/199 Taotlus (SA Narva Muuseum) Menetletud  
155. 23.12.2015 Avaldus-kaebus (Balt Ehitusprojekt UÜ) Menetletud  
156. 23.12.2015 Küsimused (Ajaleht Maaleht) Menetletud  
157. 23.12.2015 V6-5/15/27314-2 Vastus (Keskkonnaamet) Menetletud  
158. 23.12.2015 8-2/2015/4094-1 Maareformi käigus maade munitsipaalomandisse taotlemine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
159. 23.12.2015 Ettekirjutuse täitmise kohta (Päästeamet Ida Päästekeskus Tuleohutuskontrolli büroo) Menetletud  
160. 23.12.2015 Teatis (Subotkevich Valentina) Menetletud  
161. 23.12.2015 T.Zelenjajeva tasustamata puhkus (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
162. 23.12.2015 I.Koltakova tasustamata puhkus (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
163. 23.12.2015 7.2-2.3/23271-1 Teatis kavandatava haldusakti kohta (Päästeamet) Menetletud  
164. 23.12.2015 õpilaskoha maksumus (Maardu Linnavalitsus) Menetletud  
165. 02.12.2015 2-15-107666 Kohtumäärus isiku apellatsioonikaebuse läbivaatamisest kirjalikus menetluses (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
166. 23.11.2015 2-15-107666 Kohtumäärus hagi elatise väljanõudmiseks (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
167. 22.12.2015 A.Veevo teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
168. 22.12.2015 Taotlus (OÜ Eesti Ühistuliising) Menetletud  
169. 22.12.2015 ilma Valimiskomisjoni protokoll nr 8 (Narva linna valimiskomisjon) 21.01.2016  
170. 22.12.2015 Teatis (Andrei Vorobjov) Menetletud  
171. 22.12.2015 Sihtfinantseeringu lepingu hüvitamisest (Narva Vesi AS) Menetletud  
172. 22.12.2015 Taotlus (KÜ Tiimanni 6) Menetletud  
173. 22.12.2015 Avaldus (KÜ Tiimanni 6) Menetletud  
174. 22.12.2015 Puude lõikus (Irina Yurkova) Menetletud  
175. 22.12.2015 Riigilõivu tagastamine (OÜ Euroekspert Grupp) Menetletud