Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
246. 18.12.2015 2015.a. sihtfinantseerimise eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
247. 18.12.2015 Hariduse tn 18b projekti kooskõlastamine (Irina Vahramejeva FIE) Menetletud  
248. 18.12.2015 V.Lutuse puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
249. 18.12.2015 8-3/2015/4037-1 Maa ostuõigusega erastamise toimik (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
250. 18.12.2015 Taotlus (Narva linn, Energia tn 2 Korteriühistu) Menetletud  
251. 18.12.2015 07-27/6398 Päring (Vene Föderatsiooni Pensionifond) Menetletud  
252. 18.12.2015 Kõnnirada heakorrastamise kohta (OÜ Aleana Kinnisvara) Menetletud  
253. 18.12.2015 Päring (AB Järve & Tuulik) Menetletud  
254. 18.12.2015 V 9-4/15/20876-6 Välisõhu saasteloa edastamine (Keskkonnaamet) Menetletud  
255. 18.12.2015 Avaldus (Narva Linna Slaavi Kultuuriselts Svjatogor) Menetletud  
256. 18.12.2015 123 Taotlus (AS Vant) Saadetud  
257. 18.12.2015 G.Ignatovi puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
258. 18.12.2015 Ettepanek - promenaadi spordiplats (Aleksei Mägi - Linnavolikogu liige) Menetletud  
259. 18.12.2015 Järelpärimine (Swedbank AS) Menetletud  
260. 18.12.2015 812 Maa riigi omandisse jätmine (Maa-amet) Menetletud  
261. 18.12.2015 T.Lagunova põhipuhkus (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
262. 18.12.2015 ilma Asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akt (Narva Linnakantselei) Menetletud  
263. 18.12.2015 N.Krõlova põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
264. 18.12.2015 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
265. 18.12.2015 kollektiivi pöördumine (Narva Lasteaed Punamütsike) Menetletud  
266. 17.12.2015 Avaldus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
267. 17.12.2015 499 Avaldus (A. B.) Menetletud  
268. 17.12.2015 töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
269. 17.12.2015 töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
270. 17.12.2015 7.2-3.3/21980-2 Kasutusteatise kooskõlastamisest keeldumine (Ida Päästekeskus) Menetletud  
271. 17.12.2015 498 Avaldus (I. J.) Menetletud  
272. 17.12.2015 497 Avaldus (T. P.) Menetletud  
273. 17.12.2015 7.2-3.3/21985-2 Kasutusteatise kooskõlastus (Ida Päästekeskus) Menetletud  
274. 17.12.2015 1-7/230 Huvide konflikti vältimine (Kultuuriministeerium) Menetletud  
275. 17.12.2015 Käskkirja kehtetuks tunnistamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
276. 17.12.2015 Teenistus/töölähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
277. 17.12.2015 Hanketeade (Narva Linnavalitsuse Infoteenistus) Menetletud  
278. 17.12.2015 Kohtumäärus (Riigikohus) Menetletud  
279. 17.12.2015 1.1-19/220 ümberpaigutamine (Narva Paju Kool) Menetletud  
280. 17.12.2015 1.1-19/849/1 Taotlus (Narva Kesklinna Gümnaasium) Menetletud