Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
386. 15.12.2015 2-114/90 ümberpaigutamine (Narva 6.Kool) Menetletud  
387. 15.12.2015 12-2/2015/3788-2 Vastus (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
388. 15.12.2015 puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
389. 15.12.2015 12-2/2015/3789-2 Vastus (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
390. 15.12.2015 VP15014-3 Ülevaade teostatud projekteerimistöödest (OÜ Reaalprojekt) Menetletud  
391. 15.12.2015 Avaldus (Valentina Ivanova) Menetletud  
392. 15.12.2015 töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
393. 15.12.2015 AÜ joogiveega varustamisest (AÜ Oktoober) Menetletud  
394. 15.12.2015 erakooli tegevuskulude katmise kohta (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
395. 15.12.2015 lasteaia eest maksmisest (Olga Aleksejeva) Menetletud  
396. 15.12.2015 Teatis (Kultuuriosakond) Menetletud  
397. 15.12.2015 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
398. 15.12.2015 ilma Tõendi päring (Idakoidlik OÜ) Menetletud  
399. 15.12.2015 7.2-3.3/21983-2 Ehitusteatise kooskõlastus (Ida Päästekeskus) Menetletud  
400. 15.12.2015 2-12.2/10802 Taotlus (Eduard Lennuk) Menetletud  
401. 15.12.2015 töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
402. 15.12.2015 Taotlus (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
403. 15.12.2015 2.1-3/35982 Pöördumise edastamine (Politsei- ja Piirivalveamet) Menetletud  
404. 15.12.2015 2.1-3/35195-2 Pöördumise edastamine (Politsei-ja Piirivalveamet) Menetletud  
405. 15.12.2015 Avaliku ürituse loa taotlus (OÜ Tulekild Pürotehnika) Menetletud  
406. 15.12.2015 V.Lutuse teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
407. 15.12.2015 Teatis (OÜ Raevara) Menetletud  
408. 14.12.2015 2.1-3/37717-1 Teade abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
409. 14.12.2015 1.1-19/217 Taotlus abi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) Menetletud  
410. 14.12.2015 835 Taotlus isikule abi osutamiseks (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
411. 14.12.2015 lisatasu (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
412. 14.12.2015 töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
413. 14.12.2015 kommunaalteenuste tasumise kohta (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
414. 14.12.2015 Kontrolli teostamine (Dubravina Svetlana) Menetletud  
415. 14.12.2015 Teenistuslähetus/töölähetus (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
416. 14.12.2015 I. Brodnev põhipuhkus (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
417. 14.12.2015 6.Paemurru tn 13 ehitusprojekti korrigeerimine (Lyudmila Belikova) Menetletud  
418. 14.12.2015 G.Zaitsevi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
419. 14.12.2015 Avaldus (SA Edukool) Menetletud  
420. 14.12.2015 U.Tokmani teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud