Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
316. 14.12.2016 Avalduse edastamine (Maanteeamet) Menetletud  
317. 14.12.2016 Vaie (Advokaadibüroo LMP OÜ) Menetletud  
318. 14.12.2016 Avaldus (MTÜ Heategevusfond Teresa Pluss) Menetletud  
319. 14.12.2016 Avaldus (KÜ Vestervalli 10) Menetletud  
320. 14.12.2016 Avaldus (Linnakodanik) Saadetud  
321. 14.12.2016 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
322. 14.12.2016 J.Humonen vaba päev (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
323. 14.12.2016 Raieloa taotlus (KÜ Kangelaste 18A) Menetletud  
324. 14.12.2016 Avaldus (Seleznjova Jelena) Menetletud  
325. 14.12.2016 Territooriumi heakorrastamisest (Narva Noortekeskus) Menetletud  
326. 14.12.2016 Eskiisi variandid (Llaki Logistika OÜ) Menetletud  
327. 14.12.2016 Liiklusest Haigla ja Kooli põik ristmikul (If P&C Insurance AS) Menetletud  
328. 14.12.2016 Eelarve vahendite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
329. 14.12.2016 Korduv avaldus (A.Grigorjev) Menetletud  
330. 14.12.2016 Pärimisasi (Mesi Ülle Jõhvi notar) Menetletud  
331. 14.12.2016 Teatis (Linnakodanik) Menetletud  
332. 14.12.2016 Taotlus (G.Maksimova) Menetletud  
333. 13.12.2016 Käskkiri (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
334. 14.12.2016 Teatis (Anna Petryanina) Menetletud  
335. 14.12.2016 Kiri (OÜ Hades Geodeesia) Menetletud  
336. 14.12.2016 Maa erastamine (Maa-Amet) Menetletud  
337. 14.12.2016 SA Narva Muuseum rahastamisest (Kultuuriministeerium) Menetletud  
338. 14.12.2016 KÜ seisukoht (KÜ Võidu 9) Menetletud  
339. 14.12.2016 Teatis (Olga Medvedjeva FIE) Menetletud  
340. 14.12.2016 Pärimisasi (Narva notar Tatjana Boitsova) Menetletud  
341. 14.12.2016 Pärimisasi (Narva notar Tatjana Boitsova) Menetletud  
342. 14.12.2016 puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
343. 14.12.2016 Avaldus (Ilja Fjodorov) Menetletud  
344. 14.12.2016 komisjoni moodustamine matemaatika lahtiste võistluste läbiviimiseks (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
345. 14.12.2016 J.Holter´i põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
346. 14.12.2016 puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
347. 14.12.2016 Töölähetus J.Varenik (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
348. 14.12.2016 töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
349. 14.12.2016 A.Võlitok´i põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
350. 14.12.2016 Distsiplinaarkaristuse määramine (Narva Linnakantselei) Menetletud