Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 04.01.2016 pukusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
2. 04.01.2016 Projekteerimistingimuste taotlemine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
3. 04.01.2016 puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
4. 04.01.2016 õiend e-kirjade kohta (Infotehnoloogia) 03.02.2016  
5. 04.01.2016 G.Zaitsevi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
6. 04.01.2016 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
7. 04.01.2016 hüvituse väljamaksmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
8. 04.01.2016 Avaldused (KÜ Narva Koolipõik) Menetletud  
9. 04.01.2016 7.2-6.3/4-1 ettekirjutus (Päästeamet) Menetletud  
10. 04.01.2016 nõuete, kohustuste ja ettemaksete aastainventuur (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
11. 04.01.2016 3.1-1.1/38820-3 Saatekiri (Põhja prefektuur Kesklinna politseijaoskond) Menetletud  
12. 04.01.2016 ilma Taotlus (MTÜ Avatud Noortekeskus RLK) Menetletud  
13. 04.01.2016 A.Liiv põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
14. 04.01.2016 ilma Teabenõue (Mercell Estonia OÜ) Menetletud  
15. 04.01.2016 1 vara mahakandmine (Lasteasutus PÄIKENE) Menetletud  
16. 04.01.2016 2016 eelarve eelnõu arutlemisele lisainfo (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
17. 04.01.2016 2015 kulueelarve vähendamisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
18. 04.01.2016 Taotlus (Kultuuriosakond) Menetletud  
19. 04.01.2016 Teabenõue 2016 a. hankeplaani kohta (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
20. 04.01.2016 Teabenõue (Mercell Estonia OÜ) Menetletud  
21. 04.01.2016 Seletuskiri (N.Kostrichkin) Menetletud  
22. 04.01.2016 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
23. 04.01.2016 2016.a eelarves ettenähtud toetuse väljamaksmine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
24. 04.01.2016 1-17/1 rühma avamisest (Lasteaed Kirsike) Menetletud  
25. 04.01.2016 Taotlus (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) Menetletud  
26. 04.01.2016 L.Golubtšikova puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
27. 04.01.2016 kasutajakonto ja e-posti aadressi avamisest (Narva Linnakantselei) Menetletud  
28. 04.01.2016 andmete esitamisest puhkuste kohta (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
29. 04.01.2016 aasta lõpu andmete kajastamine bilansivälistel kontodel (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
30. 04.01.2016 G.Smolina põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
31. 04.01.2016 puhkusetasude nõuete ja kohustuse aastainventuur (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
32. 04.01.2016 töötajate töötuskindlustusmaksete kinnipidamise korra kontroll (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
33. 04.01.2016 töötajate pensionikindlustussüsteemiga liitumise kontroll (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
34. 04.01.2016 Teatis (Ants Pauls) Menetletud  
35. 04.01.2016 2015.a raamatupidamiskirjendites kasutatud tegelikke kulude bilansikontode revisjoni läbiviimine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud