Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
12951. 13.01.2016 2-10-61230 Kohtumäärus eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12952. 13.01.2016 2-10-26698 Kohtumäärus eestkostja avalduse rahuldamisest ja eestkoste pikendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12953. 13.01.2016 2-15-115408 Teise linnavalitsuse arvamus eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12954. 13.01.2016 1-6/3 ELL ettepanekud eelarveläbirääkimisteks (Eesti Linnade Liidu büroo) Menetletud  
12955. 13.01.2016 2.1-8/168-3 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
12956. 13.01.2016 Taotlus (Rahandusamet) Menetletud  
12957. 13.01.2016 2-15-3442 Puudutatud isiku II esindaja vastus määruskaebusele (OÜ Advokaadibüroo RASK) Menetletud  
12958. 13.01.2016 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
12959. 13.01.2016 2-15-19294 Kohtumäärus vea parandamisest kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12960. 13.01.2016 2.1-8/93-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
12961. 13.01.2016 2.1-8/8587-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
12962. 13.01.2016 Rahu 34 projekti kooskõlastamine (Narva Ehitusprojekt OÜ) Menetletud  
12963. 13.01.2016 Hinnapakkumine (OÜ Domus Kinnisvara) Menetletud  
12964. 13.01.2016 8-3/2016/131-1 Maa ostuõigusega erastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
12965. 13.01.2016 2-21/29 vahendite eraldamisest transpordikulude katteks (Narva Muusikakool) Menetletud  
12966. 13.01.2016 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
12967. 13.01.2016 Jõesuu tn 50 ehitusprojekti kooskõlastamine (FIE Niina Kostina) Menetletud  
12968. 13.01.2016 3.1-1.1/1164-1 Teatis (Politsei-ja Piirivalveamet) Menetletud  
12969. 13.01.2016 andmed õpilaste arvu kohta (Narva LV Kultuuriosakonna allasutused) Menetletud  
12970. 13.01.2016 Päring linna eelarve eelnõu arutamise kava kohta (Nadežda Tšerkašina - Linnavolikogu liige) Menetletud  
12971. 13.01.2016 1-1/2016/6 Maavanema korraldus (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
12972. 13.01.2016 reservfondist vahendite eraldamisest Chopini laureaadi ja õpetaja autasustamiseks (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
12973. 13.01.2016 Taotlus (Narva Lasteaed Potsataja) Menetletud  
12974. 13.01.2016 T.Tammiste teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
12975. 13.01.2016 Al-9-3/16/848 Mälestustahvli- bareljeefi püstitamise toetamine (Kaitseliidu Alutaguse Malev) Menetletud  
12976. 12.01.2016 Avaldus (V.B) Menetletud  
12977. 12.01.2016 2.1-8/8404-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
12978. 12.01.2016 8-5/16/69 Jäätmeloa taotluse edastamine arvamuse saamiseks (Keskkonnaamet) Menetletud  
12979. 12.01.2016 Ringi 13 eelprojekti kooskõlastamine (FIE Niina Kostina) Menetletud  
12980. 12.01.2016 2.1-8/4-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
12981. 12.01.2016 3.2-1/395-2 Nõudekiri andmete esitamiseks isiku sissetuleku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
12982. 12.01.2016 Reklaami paigalduse kooskõlastus (Ritual & Rahula) Menetletud  
12983. 12.01.2016 5.3-5/269 Sihtotstarbelised vahendid (detsember 2015.a) (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
12984. 12.01.2016 Reklaami paigalduse kooskõlastus (Prisma NET OÜ) Menetletud  
12985. 12.01.2016 ilma Narva linnapiirkonna tegevuskava koostamine (Rahandusministeerium) Menetletud