Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
13196. 04.01.2016 nõuete, kohustuste ja ettemaksete aastainventuur (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
13197. 04.01.2016 3.1-1.1/38820-3 Saatekiri (Põhja prefektuur Kesklinna politseijaoskond) Menetletud  
13198. 04.01.2016 ilma Taotlus (MTÜ Avatud Noortekeskus RLK) Menetletud  
13199. 04.01.2016 A.Liiv põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
13200. 04.01.2016 ilma Teabenõue (Mercell Estonia OÜ) Menetletud  
13201. 04.01.2016 1 vara mahakandmine (Lasteasutus PÄIKENE) Menetletud  
13202. 04.01.2016 2016 eelarve eelnõu arutlemisele lisainfo (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
13203. 04.01.2016 2015 kulueelarve vähendamisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
13204. 04.01.2016 Taotlus (Kultuuriosakond) Menetletud  
13205. 04.01.2016 Teabenõue 2016 a. hankeplaani kohta (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
13206. 04.01.2016 Teabenõue (Mercell Estonia OÜ) Menetletud  
13207. 04.01.2016 Seletuskiri (N.Kostrichkin) Menetletud  
13208. 04.01.2016 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
13209. 04.01.2016 2016.a eelarves ettenähtud toetuse väljamaksmine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
13210. 04.01.2016 1-17/1 rühma avamisest (Lasteaed Kirsike) Menetletud  
13211. 04.01.2016 Taotlus (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) Menetletud  
13212. 04.01.2016 L.Golubtšikova puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
13213. 04.01.2016 kasutajakonto ja e-posti aadressi avamisest (Narva Linnakantselei) Menetletud  
13214. 04.01.2016 andmete esitamisest puhkuste kohta (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
13215. 04.01.2016 aasta lõpu andmete kajastamine bilansivälistel kontodel (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
13216. 04.01.2016 G.Smolina põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
13217. 04.01.2016 puhkusetasude nõuete ja kohustuse aastainventuur (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
13218. 04.01.2016 töötajate töötuskindlustusmaksete kinnipidamise korra kontroll (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
13219. 04.01.2016 töötajate pensionikindlustussüsteemiga liitumise kontroll (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
13220. 04.01.2016 Teatis (Ants Pauls) Menetletud  
13221. 04.01.2016 2015.a raamatupidamiskirjendites kasutatud tegelikke kulude bilansikontode revisjoni läbiviimine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
13222. 04.01.2016 7.2-3.3/21723-2 Ehitise kasutusloa kooskõlastus (Ida Päästekeskus) Menetletud  
13223. 04.01.2016 e-kiri Küsimus (Õhtuleht) Menetletud  
13224. 04.01.2016 käskkirja muutmine töörühma moodustamisest arengukava uuendamiseks (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
13225. 04.01.2016 Vastus (KÜ Puškini 13) Menetletud  
13226. 04.01.2016 1.3-1/25 Teade õhutemperatuuri kohta töökohtadel (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
13227. 04.01.2016 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
13228. 04.01.2016 2-15-117075 Järelpärimine (OÜ Placet Group) Menetletud  
13229. 04.01.2016 Puhkusekäskkiri (Narva Linnaarhiiv) Menetletud  
13230. 04.01.2016 Kriminaalasja materjalide edastamine (Viru Ringkonnaprokuratuuri Narva osakond) Menetletud