Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
176. 23.12.2016 3.2-1.4/36805-2 Teade kriminaalmenetluse alustamata jätmise kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
177. 23.12.2016 2.1-8/8442-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
178. 23.12.2016 2.1-8/8487-3 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
179. 23.12.2016 2-16-15264 Lastele määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
180. 23.12.2016 2-16-14911 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
181. 23.12.2016 2-16-11587 Kohtumäärus kompromissi kinnitamisest ja menetluse lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
182. 23.12.2016 Taotlus (MTÜ Eesti HIV-positiivsete võrgustik) Menetletud  
183. 23.12.2016 2.1-8/8488-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
184. 23.12.2016 8-3/2016/5113-1 Maa erastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
185. 23.12.2016 8-3/2016/5101-1 Maa erastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
186. 23.12.2016 12.4-12/14066 Personalistatistika (Rahandusministeerium) Menetletud  
187. 23.12.2016 1611201/15112 Teatis (J.Kriis) Menetletud  
188. 23.12.2016 8329-16 Seadusjärgse pärimisõiguse tunnistus (Narva notar Tatjana Boitsova) Menetletud  
189. 23.12.2016 2-1/03 Arvamus (OÜ Allameda Land) Menetletud  
190. 23.12.2016 Taotlus (OÜ Geneva) Menetletud  
191. 23.12.2016 Käskkiri (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
192. 22.12.2016 2.1-8/8276-2 Teade abivajavate laste kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
193. 22.12.2016 2.1-3/36562-2 Teade abivajavate laste kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
194. 22.12.2016 2-16-15381 Isiku avaldus ja kohtumäärus menetluse algatamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
195. 22.12.2016 2-16-16594 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
196. 22.12.2016 2-16-15053 Kohtumäärus avalduse läbivaatamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
197. 22.12.2016 2-16-15053 Puudutatud isiku esindaja seisukoht lapsele määratud esindaja seisukohale (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
198. 22.12.2016 2-16-11555 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
199. 22.12.2016 2-16-3367 Kohtumäärus lõpplahendi kuulutamise kohta (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
200. 22.12.2016 Kiri (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
201. 22.12.2016 2-16-18795 Riigilõivu tasumise nõue (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
202. 22.12.2016 2-12-18265 Kohtumäärus eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
203. 22.12.2016 2-16-16866 Määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
204. 22.12.2016 461 Avaldus (A. B.) Menetletud  
205. 22.12.2016 2.1-3/37488-2 Taotlus matmise korraldamiseks (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
206. 22.12.2016 2-16-15069 Kohtukutse kohtuistungile (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
207. 22.12.2016 2-10-61499 Kohtumäärus hagita menetluse algatamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
208. 22.12.2016 Hinnapakkumine (OÜ Vikken) Menetletud  
209. 22.12.2016 2-16-15069 Ekspertiisi akt isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
210. 22.12.2016 2-16-15069 Puudutatud isiku ja määratud esindaja seisukohad (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud