Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
211. 22.12.2016 2-14-58668 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest ja isikule uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
212. 22.12.2016 Taotlus (A. Sednev) Menetletud  
213. 22.12.2016 Kiri (I.Šibalov) Menetletud  
214. 22.12.2016 10-1/37437-1 Päring (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Kolmas üksus) Menetletud  
215. 22.12.2016 1040 Teade abivajava isiku kohta (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
216. 22.12.2016 2.1-8/8273-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
217. 22.12.2016 2.1-8/8310-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
218. 22.12.2016 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
219. 22.12.2016 10-1/37439-1 Päring alaealise lapse perekonna kohta (Viru Vangla) Menetletud  
220. 22.12.2016 10-1/37418-1 Päring alaealise lapse perekonna kohta (Viru Vangla) Menetletud  
221. 22.12.2016 1.1-19/220 ümberpaigutamine (Narva Keeltelütseum) Menetletud  
222. 22.12.2016 1.1-19/63 Teade õpilase kohta (Narva Paju Kool) Menetletud  
223. 22.12.2016 1.1-19/219 ümberpaigutamine (Narva Keeltelütseum) Menetletud  
224. 22.12.2016 Kiri (OU Ronyx Log) Menetletud  
225. 22.12.2016 2.1-3/37482-1 Teade abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
226. 22.12.2016 2-15-10440 Vastus isikutele nõustamisteenuse osutamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
227. 22.12.2016 Taotlus (Siivertsi elanikud) Menetletud  
228. 22.12.2016 6.1.1-18/2079 Taotlus (Vaivara Vallavalitsus) Menetletud  
229. 22.12.2016 2-16-10386 Kohtukutse kohtuistungile (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
230. 22.12.2016 2-1.7/3035 Selgitused (SA Narva Haigla) Menetletud  
231. 22.12.2016 2-16-126311 Kohtutäituri tasu nõude kiri (Pärnu Maakohtu Maksekäsuosakond) Menetletud  
232. 22.12.2016 Täiendus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
233. 22.12.2016 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
234. 22.12.2016 8-5/16/895-2 Jäätmeloa taotluse edastamine arvamuse saamiseks (Keskkonnaamet) Menetletud  
235. 22.12.2016 8-5/16/744-8 Jäätmeloa muutmise taotluse edastamine arvamuse saamiseks (Keskkonnaamet) Menetletud  
236. 22.12.2016 15-2/560-2 Arvamuse küsimine välisõhu saasteloa taotluse kohta (Keskkonnaamet) Menetletud  
237. 22.12.2016 2-16-11519 Isiku esindaja määruskaebus, kohtumäärus kaebuse menetlusse võtmisest ja seisukoha nõue (Riigikohus Tsiviilkolleegium) Menetletud  
238. 22.12.2016 personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
239. 22.12.2016 1611201/15079 Teatis (KÜ 26.Juuli 31) Menetletud  
240. 22.12.2016 töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
241. 22.12.2016 Taotlus (S. Sljuzova) Menetletud  
242. 22.12.2016 Kiri (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
243. 22.12.2016 Kiri (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
244. 22.12.2016 kiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
245. 22.12.2016 sisehindamise aruande kooskõlastamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud