Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
281. 21.12.2016 Üldhoolekandeteenuse arendamine (Advokaadibüroo Reinmaa ja Partnerid) Menetletud  
282. 21.12.2016 Ettevõtluskonkurss (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) Menetletud  
283. 21.12.2016 NEV/39456 Avaldus kasutusõiguse seadmiseks kinnistutele (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
284. 21.12.2016 3-16-1530 Kohtumäärus (Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumaja) Menetletud  
285. 21.12.2016 2.1-3/37302-1 Teade abivajava isiku kohta (Politsei- ja Piirivalveamet) Menetletud  
286. 21.12.2016 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
287. 21.12.2016 eelarveliste assigneeringute muutmisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
288. 21.12.2016 Lapsehoolduspuhkuse katkestamine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
289. 21.12.2016 puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
290. 21.12.2016 Avaldus (KÜ Kraavi 10) Menetletud  
291. 21.12.2016 töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
292. 21.12.2016 I.Sergejevi puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
293. 21.12.2016 parkimisloa väljastamisest (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
294. 21.12.2016 Taotlus (OÜ Insten Projekt) Menetletud  
295. 21.12.2016 personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
296. 21.12.2016 15-2/16/456-6 Välisõhu saasteloa edastamine (Keskkonnaamet) Menetletud  
297. 21.12.2016 Teatis (Villiauto OÜ) Menetletud  
298. 21.12.2016 töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
299. 21.12.2016 töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
300. 21.12.2016 N.Orava põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
301. 20.12.2016 E-post Hinnapakkumine (ARGO Electronics AS) Menetletud  
302. 20.12.2016 E-post Hinnapakkumine (AS INFOTARK kauplus Büroomaailm Narvas) Menetletud  
303. 20.12.2016 Vestervalli 3//5//7 projekti kooskõlastamine (OÜ Arhitektuuribüroo A&K) Menetletud  
304. 20.12.2016 2.1-8/8193-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
305. 20.12.2016 1.1-19/42 hoolekogu koosseisu kinnitamine (Narva Lasteaed Sipsik) Menetletud  
306. 20.12.2016 2-16-17219 Laste esindaja 19.12.2016.a arvamus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
307. 20.12.2016 Selgitustaotlus (Tamara Gordejeva) Menetletud  
308. 20.12.2016 2-16-16479 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
309. 20.12.2016 2-16-17021 Kohtukutse kohtuistungile (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
310. 20.12.2016 47 Teade hinna muutmisest alates 01.01.2017.a (SA Sillamäe Haigla) Menetletud  
311. 20.12.2016 Avaldus (MTÜ Vene Kultuuriselts Nadežda) Menetletud  
312. 20.12.2016 2.1-2/3644-1 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
313. 20.12.2016 Teatis (Morina Ljudmila) Menetletud  
314. 20.12.2016 2-1.12/2955 Taotlus isikule abi ja hoolduse osutamiseks (SA Narva Haigla) Menetletud  
315. 20.12.2016 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud