Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
316. 20.12.2016 2-15-18263 Statsionaarse ekspertiisi akt isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
317. 20.12.2016 Kiri (Narva notar Tatjana Boitsova) Menetletud  
318. 20.12.2016 3-3.1/9384 Teatis (SA Innove) Menetletud  
319. 20.12.2016 Päring (Eraisik S.D.) Menetletud  
320. 20.12.2016 Avaldus (Eraisik) Menetletud  
321. 20.12.2016 ilma Taotlus (SA Narva Linna Arendus) Menetletud  
322. 20.12.2016 Avaldused (KÜ Kangelaste 15) Menetletud  
323. 20.12.2016 2.1-8/8322-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
324. 20.12.2016 Ettekirjutuse tähtaja pikendamisest (Fedorov Oleg) Menetletud  
325. 20.12.2016 2-16-16866 Ekspertiisi akt isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
326. 20.12.2016 2016/TEJ-3/12921-1 Teade ühiselamutüüpi hooldekodu sulgemisest (Imastu Koolkodu) Menetletud  
327. 20.12.2016 8-3/2016/3191-6 Tähtaja pikendamisest (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
328. 20.12.2016 Kaebus (Linnakodanik) Menetletud  
329. 20.12.2016 KV48 Projekti eskiis (OÜ Zoroaster) Menetletud  
330. 20.12.2016 5.Roheline tn, Kangelaste pr J4 ja Pähklimäe tn 3 projekteerimistööd (Llaki Logistika OÜ) Menetletud  
331. 20.12.2016 Kohtuotsuse saatmine (Eesti Linnade Liidu büroo) Menetletud  
332. 20.12.2016 8-3/2016/5042-2 Maareformi andmete esitamine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
333. 20.12.2016 A.Karina põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
334. 20.12.2016 E-post Teade abivajava lapse kohta (Sotsiaalkindlustusameti Tartu klienditeenindus) Menetletud  
335. 20.12.2016 Selgitustaotlus (KÜ Pähklimäe 7/11 elanikud) Menetletud  
336. 20.12.2016 2.1-8/8320-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
337. 20.12.2016 5.1-28/141 Taotlus abi osutamiseks töös õpilaste perekonnaga (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Menetletud  
338. 20.12.2016 2-16-9473 Kohtumäärus avaldusest loobumise vastuvõtmise ja menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
339. 20.12.2016 Teenistus/töölähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
340. 20.12.2016 2-16-12879 Kohtukutsed alaealiste laste esindajale (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
341. 20.12.2016 Linnavolikogu määruste edastamine (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
342. 20.12.2016 T.Patsanovskaja teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
343. 20.12.2016 2017.a eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
344. 20.12.2016 2-16-15576 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
345. 20.12.2016 7-2/37151-1 Kinnipeetava isiku vabanemisest teavitamine (Viru Vangla) Menetletud  
346. 20.12.2016 ilma Tõendi päring (Slavil Oil OÜ) Menetletud  
347. 20.12.2016 Raamatupidamistarkvarast (SA Narva Linna Arendus) Menetletud  
348. 20.12.2016 G.Zaitsevi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
349. 20.12.2016 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
350. 20.12.2016 Hinnapakkumine (OÜ Dekoraator) Menetletud