Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
351. 20.12.2016 Hinnapakkumine (OÜ Zoroaster) Menetletud  
352. 20.12.2016 e-kiri Selgitustaotlus (Eraisik (S.J.)) Menetletud  
353. 20.12.2016 Hinnapakkumine (Pindi Kinnisvara OÜ) Menetletud  
354. 20.12.2016 Hinnapakkumine (Valueexpert OÜ) Menetletud  
355. 20.12.2016 Teatis (P.Simakov) Menetletud  
356. 20.12.2016 1.1-16/9 arengukava 2017-2020 lähteülesande kinnitamisest (Narva Täiskasvanute Kool) Menetletud  
357. 20.12.2016 1.3-1/12950 Taotlus arhivaalide säilitamiseks (Narva Linnaarhiiv) Menetletud  
358. 20.12.2016 2.1-8/8341-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
359. 20.12.2016 Tasustamata puhkus (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
360. 20.12.2016 Põhipuhkus (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
361. 20.12.2016 Põhipuhkus (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
362. 20.12.2016 Põhipuhkus (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
363. 20.12.2016 e-kiri Järelpärimine (Lasteaia Potsataja Hoolekogu) Menetletud  
364. 20.12.2016 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
365. 20.12.2016 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
366. 20.12.2016 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
367. 20.12.2016 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
368. 19.12.2016 2-16-18820 Kohtumäärused esindaja määramisest ja esialgse õiguskaitse pikendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
369. 19.12.2016 Teatis (Eraisik S.D.) Menetletud  
370. 19.12.2016 NEV/39445 Standartse peakaitse paigaldamine (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
371. 19.12.2016 Avaldus (Eraisik S.D.) Menetletud  
372. 19.12.2016 2-16-18745 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse pikendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
373. 19.12.2016 2-11-43762 Kohtumäärus eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
374. 19.12.2016 2-16-9411 Kohtumäärus isiku paigutamisest kinnisesse asutusse (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
375. 19.12.2016 finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
376. 19.12.2016 finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
377. 19.12.2016 2-16-9121 Kohtukutse kohtuistungile (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
378. 19.12.2016 Teenistuslähetus (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
379. 19.12.2016 ilma Kooskõlastuse taotlemine (Eesti Sõjalis-Sportlik Selts ERNA) Menetletud  
380. 19.12.2016 Teatis (Dmitri Pavlov) Menetletud  
381. 19.12.2016 3.2-1/24952-11 Päring (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
382. 19.12.2016 6-5/16/23396 Taotlus (Maa-Amet) Menetletud  
383. 19.12.2016 L.Tšernjajeva kasutamata puhkuseosa kasutamine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
384. 19.12.2016 6-5/16/23394 Taotlus (Maa-Amet) Menetletud  
385. 19.12.2016 8-3/2016/5040-2 Maareformi seaduse VI¹ osas sätestatud maa erastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud